Mjesto i termin održavanja

 • Zagreb, 21. siječnja 2020. (utorak), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja:

 • Početak: 9,30 h (prijam od 8,45 h)
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,30 - 14,00 sati

Program:

1. E-računi i javna nabava

 1. Direktiva i EU norma o elektroničkom računu
 2. Primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i podzakonskih propisa
 3. Isporuke za koje se od 1.7.2019. mora izdavati eRačun – prikaz na primjerima iz prakse
 4. Ugovori, poslovni odnosi i situacije za koje se ne mora izdavati eRačun – prikaz na primjerima iz prakse i mišljenjima nadležnog ministarstva
 5. Informacijski posrednici i uvjeti koje moraju osigurati
 6. Uloga Fine kao centralnog informacijskog posrednika
 7. Interoperabilnost informacijskih posrednika
 8. Dužnosti korisnika centralne platforme
 9. Subjekti koji rijetko posluju s obveznicima javne nabave
 10. Podugovaratelji i eRačun
 11. Nemogućnost izdavanja i razmjene eRačuna zbog tehničkih poteškoća
 12. Posljedice plaćanja računa koji nije usklađen s EU normom i kako postupiti u slučaju zaprimanja takvog računa

2. Računi prema računovodstvenim i poreznim propisima

 1. Obvezni elementi računa prema računovodstvenim i poreznim propisima
 2. Obvezni elementi eRačuna prema Zakonu o elektroničkom izdavanju elektroničkih računa u javnoj nabavi
 3. Kontrola  vjerodostojnosti (likvidatura) ulaznih i izlaznih računa prije unosa u poslovne knjige
 4. Upravljanje eRačunima i pratećim ispravama (odobravanje, potpisivanje i likvidatura) 
 5. Evidentiranje računa za predujmove i obračun PDV-a (odbitak pretporeza)
 6. Nastanak obveze PDV-a za obavljene građevinske usluge/radove
 7. Postupanja prilikom ispostavljanja i zaprimanja privremenih građevinskih situacija u elektroničkom obliku (kao eRačuna)
 8. Evidentiranje i provođenje neposrednih plaćanja podugovarateljima iz ugovora o javnoj nabavi
 9. Evidentiranje naknadnih odobrenja i popusta
 10. Pisane suglasnosti za prihvaćanje eRačuna
 11. Čuvanje (arhiviranje) računa prema važećim računovodstvenim i poreznim propisima - primjena eArhive i dr.

3. Računovodstveni aspekt izdavanja i zaprimanja računa kod proračuna i proračunskih korisnika, te neprofitnih organizacija

 1. Zakonodavni okvir
 2. E-račun kao knjigovodstvena isprava i njegova likvidatura
 3. Izdavanje i evidentiranje izlaznog računa
 4. Ispravci pogrešno izdanih računa
 5. Evidentiranje danih predujmova
 6. Evidentiranje primljenih predujmova
 7. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (PVR)
 8. Zaprimanje ulaznih računa (e-račun), likvidatura i evidentiranje
 9. Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja (kontinuirani rashodi AVR)
 10. Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga, ostalo)
 11. Zaprimanje privremenih i konačnih građevinskih situacija i knjiženje
 12. Evidentiranje i neposredno plaćanje podugovarateljima iz ugovora o javnoj nabavi
 13. Naknadni ispravci (dvostruko iskazani rashodi)

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Važne napomene polaznicima TEB-ovog praktikuma:

 1. Prijavu za praktikum potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
 2. Kotizaciju za praktikum  potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata.
 3. Ako ima slobodnih mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti sve do dana održavanja praktikuma, a kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
 4. U slučaju otkaza ili odgode praktikuma, uplaćene kotizacije biti će vraćene uplatiteljima na njihov žiro račun. U slučaju odustajanja prijavljenih polaznika, uplaćene kotizacije vraćamo uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja praktikuma obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.