Dvodnevni seminar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike:

Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Sustav unutarnjih kontrola – Izmjene i dopune Zakona o unutarnjim kontrolama

 

Zagreb, 7. i 8. studeni 2019. (četvrtak i petak)
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49

početak u 9,00 sati, prijam od 8,15 sati (oba dana)

 

 Program 7.11.2019. (prvi dan)

mr. sc. Ivana Jakir Bajo i Davor Kozina, Ministarstvo financija

1. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu prema novoj Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

 • Sažetak novosti iz Nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti      
 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2019. godinu
  • Dostava Izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti
  • Obveze prema Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 • Sastavni dijelovi Izjave
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2019.
 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima
  • Formalna provjera
  • Provjere na uzorku
  • Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

2. O sustavu unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika

 • Važeća regulativa i obveze proračunskih korisnika – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim kontrolama u javnom sektoru
 • Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika
  • Prikaz najčešćih slabosti i primjeri dobre prakse - Objedinjeno godišnje izvješće
 • Primjeri nekih procedura čije postojanje i primjena se provjeravaju novim Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti
  • Procedura blagajničkog poslovanja
  • Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
 • Osvrt na dosadašnje uređenje nekih procedura: proces evidencije poslovnih događaja i transakcija, proces obrade (zaprimanja, likvidature) računa, procedura preuzimanja (stvaranja) ugovornih obveza na teret proračuna, obrazac za odobrenje isplate, postupak parafiranja i potpisa ugovora, smjernice  za obavljanje kontrola na licu mjesta  kod primatelja transfera iz proračuna, poduzimanje radnji vezanih uz povrat neopravdano utrošenih ili pogrešno isplaćenih proračunskih sredstava i dr.

  (primjeri procedura polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta)

3. Odgovori na pitanja na teme iz programa prvoga dana

 

Program 8.11.2019. (drugi dan)

(Mladenka Karačić i Ana Zorić, Ministarstvo financija, Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić, TEB-ove savjetnice)

1. Popunjavanje novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu i provođenje testiranja prema novoj Uredbi o fiskalnoj odgovornosti

 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Daljnja postupanja kod djelomično potvrdnih i negativnih odgovora na pojedina pitanja 
 • Odgovaranje na pitanja iz Upitnika po područjima:
 1. Planiranje proračuna/financijskog plana
 2. Izvršavanje proračuna/financijskog plana
 3. Javna nabava
 4. Računovodstvo
 5. Izvještavanje
 6. Transparentnost (novo)
 7. Upravljanje imovinom (novo)

2. Odgovori na pitanja na teme iz programa drugoga dana

 

Predavači:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • Davor Kozina, Ministarstvo financija
 • Mladenka Karačić, Ministarstvo financija
 • Ana Zorić, Ministarstvo financija
 • Ljubica Đukanović, TEB-ova savjetnica
 • Nikolina Bičanić, TEB-ova savjetnica

Pisani materijal:

 • Preslike prezentacija predavača
 • Primjeri internih procedura i uputa polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta

Kotizacija:

Naknada po polazniku za oba dana iznosi 1.250,00 kuna (uključuje PDV), a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Naknada po polazniku za jedan dan radionice iznosi 700,00 kuna (uključuje PDV), a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Prijava:

Molimo Vas da se prijavite putem web prijavnice ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411

Uplata:

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je obavezna.