• Zagreb, 29.08.2019. (četvrtak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

 • Početak u 9,00 sati; Prijam od 8,30 sati

 

Program:

Računovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine

 1. Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Nabava i početno priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Primljene i dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine (unutar i izvan općeg proračuna; korištenje računa podskupine 915)
 • Dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje i drugi troškovi korištenja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Kupnja na kredit i financijski leasing dugotrajne nefinancijske imovine
 • Korištenje DNI u najmu (i operativnom leasingu)
 • Otpis vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
 • Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine

(primjeri knjiženja za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a i korisnike  koji su u sustavu PDV-a  i koriste pretporez)

2. Pomoćne knjige

 • Analitička evidencija DNI (označavanje dugotrajne nefinancijske imovine, zapisnik o stavljanju imovine u uporabu)

3. Porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Porezni tretman nabave i prodaje osobnih automobila
 • Korištenje osobnog automobila u službene i/ili privatne svrhe
 • Utvrđivanje plaće u naravi
 • Evidencija korištenja službenih vozila
 • Troškovi korištenja osobnog automobila (gorivo, popravak, registracija i dr.)
 • Porezni tretman nekretnina
  • Promet nekretnina oporeziv porezom na promet nekretnina
  • Nekretnine oporezive PDV-om

4. Popis dugotrajne nefinancijske imovine

 • Zakonska obveza obavljanja godišnjeg popisa (propisane obveze za čelnika i druge sudionike)
 • Datumi i rokovi za obavljanje popisa
 • Organizacija i provedba popisa (tko obavlja popis, izgled i sastavljanje popisnih listi, obvezni podaci na popisnim listama, na koji način se obavlja provjera fizičkog postojanja i ocjene kvalitete predmeta popisa)
 • Sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu
 • Sastavljanje odluka o rezultatima popisa i njihovo knjiženje: viškovi, manjkovi, terećenje radnika za manjkove, rashodovanje, postupanja s rashodovanom imovinom

Odgovori na pitanja za vrijeme i nakon praktikuma

 

Predviđeno trajanje praktikuma je 6 školskih sati.

 

Predavačice:

 • TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić i Irena Slovinac

Pisani materijal:  Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku i uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 725,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 725,00 kn (s PDV-om), ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

POSEBAN DODATAN POPUST:
Polaznicima na tri praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 20% na navedene cijene
Polaznicima na dva praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 10% na navedene cijene

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.