Program

Vrijeme i mjesto održavanja: Zagreb, 13.11.2018. (utorak), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak: 9,30 h (prijam od 8,45 h)

 

Program:

1. Blagajničko poslovanje

 • zakonski okvir
 • ograničenja i zabrane u blagajničkom poslovanju
 • podizanje i polaganje gotovine
 • blagajničke isprave i evidencije
 • popunjavanje i ažurnost blagajničkog dnevnika i drugi postupci
 • kontrole i nadzor u blagajničkom poslovanju
 • popis (inventura) blagajne

2. Fiskalizacija u blagajničkom poslovanju

 • mogućnosti plaćanja u gotovom novcu
 • određivanje blagajničkog maksimuma
 • polog utrška
 • interni akt o blagajničkom poslovanju
 • novine u fiskalizaciji od 1.1.2019.

3. Devizna blagajna

 • zakonski okvir
 • mogućnosti plaćanja i naplata u stranoj gotovini u zemlji i inozemstvu
 • podizanje i polaganje strane gotovine
 • strana gotovina u blagajni – isprave i postupci

4. Mogućnosti isplate u gotovu novcu fizičkim osobama

 • isplate radnicima i ostalim fizičkim osobama
 • otkup poljoprivrednih proizvoda
 • otkup otpada
 • kupnja ostale imovine od građana

5. Isplata troškova službenih putovanja i rada na terenu

 • obvezan sadržaj naloga za službeno putovanje
 • obvezan izvještaj o obavljenom putu i obračun putnog naloga
 • dnevnice za službeni put
 • troškovi prijevoza, smještaja i dr.
 • doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • dnevnica i drugi troškovi rada na terenu

 

Pisani materijal:

 • preslike prezentacija predavača

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 720,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.