MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA:

 • Zagreb, 17.05.2019. (petak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

VRIJEME ODRŽAVANJA: 

 • Početak: u 9,00 sati
 • Prijam sudionika: od 8,15 sati
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 14,30 sati

 

PROGRAM PRAKTIKUMA:

1. Blagajničko poslovanje

 • zakonski okvir
 • ograničenja i zabrane u blagajničkom poslovanju
 • podizanje i polaganje gotovine
 • blagajničke isprave i evidencije
 • popunjavanje i ažurnost blagajničkog dnevnika i drugi postupci
 • kontrole i nadzor u blagajničkom poslovanju
 • popis (inventura) blagajne

2. Fiskalizacija u blagajničkom poslovanju

 • mogućnosti plaćanja u gotovom novcu
 • određivanje blagajničkog maksimuma
 • polog utrška
 • interni akt o blagajničkom poslovanju

3. Devizna blagajna

 • zakonski okvir
 • mogućnosti plaćanja i naplata u stranoj gotovini u zemlji i inozemstvu
 • podizanje i polaganje strane gotovine
 • strana gotovina u blagajni – isprave i postupci

4. Mogućnosti isplate u gotovu novcu fizičkim osobama

 • isplate radnicima i ostalim fizičkim osobama
 • otkup poljoprivrednih proizvoda
 • otkup otpada
 • kupnja ostale imovine od građana

5. Isplata troškova službenih putovanja i rada na terenu

 • obvezan sadržaj naloga za službeno putovanje
 • obvezan izvještaj o obavljenom putu i obračun putnog naloga
 • dnevnice za službeni put
 • troškovi prijevoza, smještaja i dr.
 • doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • dnevnica i drugi troškovi rada na terenu

 

PREDAVAČI: 

 • TEB-ove savjetnice: Irena Slovinac, dipl. oec. i Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

PISANI MATERIJAL: 

 • TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača

KOTIZACIJA:

 • Naknada za praktikum iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak za vrijeme stanke.
 • Drugi i svaki slijedeći polaznik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

POGODNOSTI ZA TEB-ove PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om)

UPLATA I PRIJAVA:

 • Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja, i to: 3 boda iz računovodstvenih područja , te 2 boda iz ostalih područja.  

Broj mjesta na praktikumu je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.