Raspored održavanja po gradovima:  

Osijek 19.03.2019. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Bjelovar 20.03.2019. (srijeda), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1

Varaždin 21.03.2019. (četvrtak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Split 26.03.2019. (utorak), Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4

Zadar 27.03.2019. (srijeda), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14

Rijeka 28.03.2019. (četvrtak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4

Zagreb 29.03.2019. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

 

Vrijeme održavanja: 

 • Početak u svim gradovima u 9,30 sati
 • Prijam od 9,00 sati

 

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Podsjetnik na tromjesečno financijsko izvještavanje
  • Rokovi i obveznici
 • Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2018. godine - praktični primjeri (odluke, knjiženja, rebalans planskih akata u 2019. godini)
  • Koji propisi uređuju postupanja s viškovima i manjkovima prihoda/primitaka iz 2018.?
  • Na koji način ispravno sastaviti odluku o rasporedu rezultata (što treba navesti u odluci)?
  • Kako utvrditi koji viškovi prihoda i primitaka se mogu (i na koji način) koristiti?
  • Kako utvrditi manjkove i na koji ih način pokriti?
  • Koji rezultat se dijeli kod JLP(R)S-a - konsolidirani ili nekonsolidirani?
  • Knjiženje odluka o rasporedu rezultata – što se knjiži, a što ne?
  • Uključenje viškova/manjkova prihoda u ovogodišnji financijski plan/proračun • Obveza uravnoteženja • Mogućnost sukcesivnog uključivanja manjkova

2. Troškovi službenog putovanja i prijevoza na posao i s posla

 • Kako je uređeno pravo na dnevnicu i u kojim iznosima?
 • Koji su uvjeti za isplatu dnevnice i troškove službenog putovanja?
 • Tko može ostvariti pravo na troškove prijevoza u državnim i javnim službama?
 • Kako regulirati pravo na troškove prijevoza u JL(R)S?
 • Koje su obveze poslodavca uz ostvarivanje prava na troškove prijevoza?

3. Ostvarivanje i određivanje godišnjeg odmora

 • Koliko je najkraće trajanje godišnjeg odmora?
 • Kada se stječe pravo na puni godišnji odmor?
 • Do kada se može koristiti preostali dio godišnjeg odmora iz 2018.?
 • Do kada se mora donijeti raspored (plan) korištenja godišnjih odmora za 2019.?
 • Kome i kada se dostavlja obavijest o korištenju godišnjeg odmora?
 • Je li moguće korištenje godišnjeg odmora u dijelovima?
 • Kada se ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora?
 • Kade se isplaćuje naknada za neiskorišteni godišnji odmor?
 • Kako odrediti naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora?
 • Što se događa ako dođe do bolovanja za vrijeme godišnjeg odmora?

4. Provođenje ovrhe na plaći radnika

 • Koja primanja radnika su izuzeta od ovrhe?
 • Koji su posebni propisi kojima su primanja radnika izuzeta od ovrhe?
 • Kako se određuje iznos plaće koji ne podliježe ovrsi?
 • Osnovom čega se provodi ovrha na plaći radnika?
 • Što je zapljena po pristanku dužnika?
 • Što je prednosni red i kako se određuje?
 • Što je s materijalnim pravima kada se provodi ovrha na plaći?
 • Kako se provodi ovrha na plaći manjoj i većoj od prosječne plaće u RH?
 • Koja je odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka?

5. Odgovori na pitanja

Predavačice: Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović (TEB-ove savjetnice)

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena;

pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu. 

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.