Zagreb, 9.9.2019. (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Split, 11.9.2019. (srijeda), Županijska komora Split, Obala A. Trumbića 4

Zadar, 12.09.2019. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14

Varaždin, 16.09.2019. (ponedjeljak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Rijeka, 17.09.2019. (utorak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4

Bjelovar, 18.9.2019. (srijeda), Ekonomski fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1

Osijek, 19.9.2019. (četvrtak), Hotel Osijek, Šamačka 4

 • Početak (u svim gradovima): u 9,30 sati
 • Prijam: od 9,00 sati

 

Program:

1. Proračunsko planiranje za 2020. – 2022. prema Uputama Ministarstva financija – novosti iz Uputa

 • Izrada prijedloga državnog proračuna – metodologija za proračunske korisnike državnog proračuna
 • Izrada prijedloga proračuna JLP(R)S-a
 • Planiranje za proračunske i izvanproračunske korisnike JLP(R)S-a
 • Planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz korištenje proračunskih klasifikacija Napomene o ispravnoj primjeni ekonomske klasifikacije za sve obveznike
 • Planiranje viškova/manjkova iz prethodnih godina
 • Novosti kod planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija

2. Podsjetnik na devetomjesečno financijsko izvještavanje

 • Rokovi i vrste financijskih izvještaja za pojedine obveznike

3. Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti (donošenje do kraja rujna)

 • Pregled brisanih, izmijenjenih i novih pitanja iz prijedloga novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračune i proračunske korisnike

4. Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

 • NOVI neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja i rad na terenu
  • Povećan neoporezivi iznos dnevnica za tuzemstvo od 1.9.2019.
  • Obračun dnevnica u tuzemstvu, propisana umanjenja za prehranu
  • Kako obračunati dnevnice za putovanja započeta u kolovozu, a završena u rujnu?
  • Koji se troškovi prijevoza priznaju na službenom putu?
  • Službeni put u zemlji i inozemstvu: kada se ostvaruje pravo na tuzemnu, a kada na ino dnevnicu?
  • Putovanja ostalih osoba i priznavanje troškova službenih putovanja: vanjskih suradnika, osoba na stručnom osposobljavanju, učenika i studenata koji rade preko servisa, osoba na obveznom praktičnom radu, dobrovoljnoj praksi
  • Službena putovanja vanjskih suradnika kod neprofitnih organizacija
  • Obračun dnevnica za rad na terenu, umanjenja za osiguranu prehranu
  • Izvještavanje u JOPPD obrascu

 • NOVO – neoporezive naknade troškova prehrane i smještaja
  • Neoporeziva naknada troškova prehrane (topli obrok) za 2019.
  • Za koje razdoblje se može isplatiti neoporeziva naknada troškova prehrane?
  • Nadoknada troškova prehrane i smještaja u paušalnom iznosu ili temeljem vjerodostojne dokumentacije
  • Propisani uvjeti, iznosi i dokazi
  • Izvještavanje u JOPPD obrascu (NOVE OZNAKE)

5. Ostale porezne aktualnosti

 • NOVO – neoporezive naknade troškova redovne skrbi za djecu
  • Za koje razdoblje se može isplatiti neoporeziva naknada troškova redovne skrbi za djecu?
  • Za koju djecu i do kojega iznosa se mogu nadoknaditi?
  • Izvještavanje u JOPPD obrascu (NOVE OZNAKE)

 • OSTALE NOVOSTI uz neoporezive primitke od 1.9.2019.
  • Kada se smatra da je ostvaren neoporezivi primitak?
  • Mogu li se neoporezivi primitci isplatiti u gotovini?
  • Rokovi isplate neoporezivih primitaka i dr.

 • Nagrade za radne rezultate i prigodne nagrade
 • Novčane nagrade za radne rezultate – kome se mogu isplatiti i temeljem čega?
  • Mogu li se isplatiti za vrijeme bolovanja?
  • Što ako je poslodavac u gubitku?
  • Mjesečna ili godišnja isplata?

 • Regres, božićnica
 • Isplata na račun ili u gotovini?
 • Izvještavanje u JOPPD obrascu

 • Rad kod dva ili više poslodavaca i isplata neoporezivih primitaka
  • Rad u punom/nepunom radnom vremenu/dopunskom radu
  • Rad umirovljenika i pravo na neoporezive primitke
  • Utjecaj izmjena Pravilnika na određivanje plaće

 6. Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad i naknada plaće radi privremene nesposobnosti za rad

 • Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad
 • Dokazivanje privremene nesposobnosti za rad
 • Sadržaj liječničke potvrde i način izdavanja
 • Kome i kada se potvrda može izdati?
 • Što je privremena nesposobnost za rad?
 • Ostvarivanje prava na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad
 • Trajanje privremene nesposobnosti za rad
 • Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 • Utvrđivanje naknade na teret sredstava poslodavca i sredstava HZZO odnosno državnog proračuna
 • Najviši i najniži iznos naknade plaće
 • Posebni slučajevi utvrđivanja naknade plaće
 • Slučajevi kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće
 • Naknada plaće zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Potvrda o plaći i iskazivanje podataka za izračun naknade plaće

7. Pitanja i odgovori

 

Predavačice: 

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija (u Zagrebu)
 • TEB-ove savjetnice: mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić

Pisani materijal

 • Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar s uključenim pisanim materijalom i napitkom iznosi 700,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om);

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Uplata i prijava:

Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.