Program

 • porezne novosti od 1.1.2019.
 • porezne i računovodstvene aktualnosti za 2018.

 

Raspored održavanja po gradovima:

 • Zadar, 22.10.2018. (ponedjeljak), Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14
 • Varaždin, 22.10.2018. (ponedjeljak), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6
 • Šibenik, 23.10.2018. (utorak), Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52
 • Osijek, 23.10.2018. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Dubrovnik, 24.10.2018. (srijeda), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14.
 • Rijeka, 24.10.2018. (srijeda), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
 • Split, 25.10.2018. (četvrtak), HGK - Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4
 • Pula, 25.10.2018. (četvrtak), HGK - Županijska komora Pula, Carrarina ul. 5
 • Zagreb, 26.10.2018. (petak), Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1
 • Bjelovar, 26.10.2018. (petak), Ekonomski fakultet Bjelovar, Antuna Branka Šimića 1
 • Čakovec, 29.10.2018. (ponedjeljak), Dvorana Scheier, Ul. Matice hrvatske 2
 • Slavonski Brod, 29.10.2018. (ponedjeljak), HGK - Županijska komora Slavonski Brod, Ul. Matije Mesića 9

 

Početak (u svim mjestima)u 9,30 sati

Prijam: od 9,00 sati

 

Program:

1. Porezna reforma od 1.1.2019.– predložene izmjene zakona

 • Porez na dohodak i doprinosi
  • promjena poreznih razreda
  • promjene kod uzdržavanih osoba
  • novine kod dohotka od kapitala i sezonaca u poljoprivredi
  • doprinosi – ukidanje dva doprinosa i povećanje doprinosa za ZO; novine za članove uprave
 • PDV
  • Proširenje primjene snižene stope od 13%
  • Novi kriteriji i novi rokovi za ulazak u sustav PDV-a
  • Ukidanje vrijednosnog praga za pretporez kod osobnih automobila
  • Isporuke nekretnina u ovršnom postupku
  • Smanjenje opće stope PDV-a od 1.1.2020.
 • Porez na dobit
  • Porezno priznavanje otpisa potraživanja – usklađenje s institutom izvanredne uprave
  • Nova pravila protiv premještanja dobiti i kontroliranim inozemnim društvima
  • Ograničavanje troškova kamata

2. Pripreme u računovodstvu

 • Godišnji popis imovine i obveza, postupanje s inventurnim razlikama
 • Amortizacija, vrijednosna usklađenja, vremenska razgraničenja, rezerviranja i dr.

3. Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće, JOPPD i dr. aktualnosti

 • Godišnji obračun poreza na plaće za 2018.
 • Neoporezivi primici isplaćeni u prosincu (npr. dar djetetu, božićnice i dr. ) i JOPPD
 • Neisplata plaće radnicima i članovima uprave
 • Isplata bonusa i iskazivanje u JOPPD
 • Uzdržavane osobe i rad umirovljenika

4. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja

 • obvezna usklađenja i ispravci za 2018.
 • tko ne mora napraviti usklađenje ("godišnji obračun") PDV-a
 • PDV prijava za posljednje razdoblje oporezivanja u 2018.

5. Porez na dobit – pripreme za PD i PD-IPO za 2018.

 • na što treba pripaziti na koncu godine vezano uz porez na dobit?
 • porezno (ne)priznata vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja
 • što je novo kod korištenja poreznih olakšica za 2018.?

6. Reprezentacija, darovi, donacije i sponzorstva

7. Oporezivanje viškova i manjkova

8. Ostale aktualnosti

 • Novosti kod fiskalizacije i poreza na promet nekretnina
 • Informacija o najavljenoj mirovinskoj reformi i dr.

9. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za sudjelovanje na seminaru iznosi 650,00 kn (s uključenim PDV-om). Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s uključenim PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

- pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju po sudioniku u iznosu od 600,00 kn (s uključenim PDV-om);

- jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.