Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 12. prosinca 2018. (srijeda), Hotel Dubrovnik Zagreb, Gajeva ul. 1

Početak usavršavanja: u 9,30 (prijam sudionika od 9,00)

 

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Dopune Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu
 • Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
  • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
  • Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
   • Obveza godišnjeg popisa i rokovi
   • Zadaci popisnih povjerenstava
   • Što se i na koji način popisuje? ▪ Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu ▪ Utvrđivanje popisnih razlika ▪ Što je rashodovanje? Postupanja s rashodovanom imovinom
   • Odluka o rezultatima popisa
   • Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪ Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

2. Izrada financijskog plana neprofitne organizacije za 2019.

 • Obveznici i rokovi izrade financijskog plana
 • Obvezan sadržaj financijskog plana ▪ Preneseni viškovi i manjkovi u financijskom planu
 • Izmjene i dopune financijskog plana
 • Praćenje izvršavanja financijskog plana

3. Porezna reforma i druge porezne aktualnosti

 • Dohodak i doprinosi
  • Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2019. godine
   • Promjene poreznih osnovica
   • Proširenje osoba koje se mogu smatrati uzdržavanim
   • Novi izuzeci primitaka koji ne u utječu na status uzdržavanih osoba
   • Zajmovi uz povoljniju kamatu
   • Ukidanje dohotka od osiguranja
   • Proširenje primitaka koji se ne smatraju dohotkom
  • Novosti u doprinosima od 1.1.2019. godine
   • Promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje
   • Ukidanje dva doprinosa na plaću
   • Koje stope primijeniti pri isplati plaće za 2018. u 2019.?
   • Nova najniža i najviše osnovice za 2019. godinu
  • Ostale aktualnosti
   • Povećan iznos prigodnih nagrada za 2018. godinu
   • Dostavljanje obrazaca i evidencija za 2018. i dr.
 • Porez na dodanu vrijednost
  • Novine u oporezivanju PDV-om od 1.1.2019.
   • Novi kriteriji i rokovi za ulazak u sustav PDV-a
   • Novi uvjeti za odbitak pretporeza kod osobnih automobila
   • Smanjenje opće stope PDV-a i proširenje primjene snižene stope od 13%
  • Ostale aktualnosti
   • Sastavljanje porezne prijave za posljednje razdoblje oporezivanja u 2018.
   • Podjela i ispravak pretporeza
   • Izlazak iz sustava PDV-a
 • Porez na dobit
  • Novine u oporezivanju porezom na dobit od 1.1.2019.
  • Ostale aktualnosti
   • Utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu, obveza vođenja evidencije i izvještavanja
   • Obračun poreza na dobit za 2018.
   • Troškovi osobnih automobila u 2018.

4. Odgovori na pitanja

 

Predavačice:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo (Ministarstvo financija)
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Nikolina Bičanić (TEB-ove savjetnice)

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena.

pretplatnici FIP-a te drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.