Pretplatom na "Financije, pravo i porezi" ostvarujete pravo na nižu cijenu kotizacije!

Jedna od ključnih djelatnosti TEB-a su savjetovanja i seminari.

Seminari i praktikumi za trgovačka društva, uključujući i banke, te proračun i proračunske korisnike uključujući zdravstvo i školstvo, održavaju se u Zagrebu, a kako bi olakšali i pojeftinili dolazak klijentima TEB-a koji posluju diljem Hrvatske, ove stručne skupove organiziramo i u Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Požegi, Puli, Opatiji, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku…

Redoviti seminari održavaju se svake godine pod okvirnim nazivom:

 • pripreme za izradu godišnjih financijskih izvješća i poreznih prijava za trgovačka društva, proračun i proračunske korisnike te neprofitne organizacije
 • sastavljanje godišnjih poreznih prijava i godišnjih financijskih izvješća za trgovačka društva, proračun i proračunske korisnike te neprofitne organizacije
 • sastavljanje polugodišnjih i privremenih financijskih izvješća za trgovačka društva, proračun i proračunske korisnike te neprofitne organizacije
 • carinsko i devizno poslovanje
 • poslovanje banaka
 • poslovanje trgovačkih društava itd.

Osim toga, TEB održava seminare nakon donošenja novih i nakon izmjena postojećih propisa s brojnih područja, kao što su:

 • računovodstvo i financijsko izvještavanje
 • porezi i doprinosi
 • javna nabava
 • radno zakonodavstvo
 • ovršni postupci
 • kolektivni ugovori
 • poslovanje trgovačkih društava
 • poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
 • trgovinu, turizam i ugostiteljstvo
 • naplata tražbina
 • zaštita potrošača i dr.

Vrhunski TEB-ovi predavači i stručnjaci na jednostavan i lako razumljiv način ističu sve bitne aspekte teme, a na koncu odgovaraju na pisane i usmene upite klijenata. Osim toga, teme su potanko obrađene i u pisanom materijalu. Radi velikog odaziva klijenata na seminare i praktikume TEB-a, visina naknade za ovu kvalitetu usluge je popularna. Stoga je upravo po seminarima TEB možda i najpoznatiji u javnosti.

Važne napomene polaznicima TEB-ovih edukacija:

 1. Prijavu za seminar/praktikum i sl. potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
 2. Kotizaciju za seminar/praktikum i sl. potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata. Ako ima slobodnih mjesta, kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
 3. Uplaćene kotizacije vraćamo uplatiteljima na njihov žiro račun uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš TEB