Datum održavanja: 30.3.2023. (četvrtak)
Početak: u 9,30 sati
Završetak: oko 14,30 sati

4 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će dobiti odgovore na pitanja s kojima se susreću kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i prijave poreza na dobit za 2022. godinu. Primjena postojećih propisa i računovodstvenih standarda obrazložit će se na velikom broju praktičnih primjera. Sve dvojbe polaznika oko postupanja razriješiti će se kroz pitanja i odgovore nakon izlaganja.

Program:

1. Pravni okvir i obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja i rokovi

 • nadležni propisi i računovodstveni standardi
 • razvrstavanje poduzetnika po veličini
 • obveznici sastavljanja financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, te GFI-a za javnu objavu
 • rokovi predaje GFI-a
 • potpisivanje GFI-a i dostava Fini

2. Utvrđivanje rezultata poslovanja i završna knjiženja

 • priznavanje, odgađanje i razgraničavanje, te knjiženje prihoda i rashoda
 • obračun i knjiženje rasporeda troškova
 • obveza priznavanja odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze
 • utvrđivanje i knjiženje računovodstvenog/poreznog gubitka i obveze/potraživanja za porez na dobit
 • utvrđivanje i knjiženje dobiti/gubitka prije i nakon oporezivanja i dr.

3. Vrste godišnjih financijskih izvještaja

 • GFI za statističke i druge potrebe
 • GFI i obvezna dokumentacija za javnu objavu mikro i malih, srednjih te velikih poduzetnika

4. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka
  • iskazivanje dugotrajne imovine, zaliha, potraživanja u bilanci
  • iskazivanje dugoročnih obveza i dugoročnih rezervacija te kratkoročnih obveza u bilanci
  • iskazivanje prihoda i rashoda i vremenskih razgraničenja u računu dobiti i gubitka i u bilanci
  • iskazivanje porezne obveze i financijskog rezultata u računu dobiti i gubitka i u bilanci
  • promjene vlastitog kapitala i iskazivanje u bilanci i dr.
 • izrada bilješki uz financijske izvještaje mikro, malih i srednjih poduzetnika

5. Konačna prijava poreza na dobit za 2022. i predujmovi u 2023.

 • popunjavanje Prijava poreza na dobit (PD i PD-NN obrasca) za 2022.
 • porezno nepriznati rashodi za 2022. godinu
 • porezne olakšice koje smanjuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu
 • kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. i za 2023.
 • podnošenje PD-IPO i PD-KID obrasca za 2022.
 • plaćanje obveze PD-a po podnesenoj poreznoj prijavi za 2022. u eurima
 • predujmovi poreza na dobit za 2023. u eurima i dr.

6. Doprinosi, članarine, rente i naknade za 2022. – obveznici, obračun i rokovi

 • obveznici članarine turističkoj zajednici, osnovica i propisane stope za 2022. godinu
 • novosti uz obračun članarine turističkoj zajednici za 2023. godinu
 • obveznici spomeničke rente, osnovica i propisana stopa za 2022. godinu
 • novosti uz obračun spomeničke rente za 2023. godinu
 • obveznici plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, propisana osnovica i stopa za 2022. godinu
 • članarina HGK za 2022. i dr.

7. Ostale porezne i druge aktualnosti

8. Odgovori na pitanja polaznika seminara/webinara

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., mr. sc. Ida Dojčić i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 80,00 eura (602,76 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja, ako je obveza za 2023. godinu podmirena, jedan sudionik webinara može sudjelovati bez plaćanja naknade za sudjelovanje, a za svakog slijedećeg sudionika naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura (602,76 kn) po polazniku.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 EUR (753,45 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 EUR (678,11 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije tri radna dana prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se na webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje. Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.