Početak u svim gradovima i na webinaru u 9,30 sati
Prijam: od 9,00 sati
Trajanje: 240 minuta

* 4 boda za ovlaštene revizore

S 1.1.2023. godine u Republiku Hrvatsku uvodi se euro. Obveza i mogućnosti za poduzetnike i druge pravne subjekte uz prelazak na euro ima puno, pa pripreme u računovodstvu treba završiti na vrijeme. Na ovom TEB-ovom seminaru razjasnit ćemo sva pitanja važna za evidentiranje poslovnih događaja kod prelaska na euro. Polaznici će se upoznati sa računovodstvenim, poreznim i drugim bitnim aspektima uvođenja eura i na primjerima iz prakse saznati detalje o otvaranju poslovnih knjiga s 1.1.2023. i provđenju potrebnih knjižena, te kako postupati s ulaznim i izlaznim računima u kunama i eurima, s gotovinom u kunama i eurima, poreznim prijavama, ugovorima o radu, komercijalnim ugovorima i dr.  

Mjesta i termini održavanja: 

Osijek, 2.12.2022. (petak), Hotel Waldinger, Županijska 8
Dubrovnik, 5.12.2022. (ponedjeljak), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14
Zagreb, 5.12.2022. (ponedjeljak), Sheraton Hotel Zagreb, Ul. kneza Borne 2
Split, 6.12.2022. (utorak), Briig Boutique Hotel, Prilaz braće Kaliterna 1
Varaždin, 6.12.2022. (utorak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
Šibenik, 7.12.2022. (srijeda), Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52
Rijeka, 7.12.2022. (srijeda), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
Zadar, 8.12.2022. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Pula, 8.12.2022. (četvrtak), Županijska Komora Pula, Carrarina 5
Bjelovar, 9.12.2022. (petak), Ekonomski Fakultet, A. B. Šimića 1.
Webinar, 9.12.2022. (petak)

Program:

 1. Tijek aktivnosti, obveze i važni rokovi u procesu uvođenja eura
 • Hodogram aktivnosti, obveza i rokova u razdoblju prije i nakon uvođenja eura
 • Zaokruživanje kod preračunavanja kuna u eure i odgovornost za preračunavanje
 • Dvojno iskazivanje – trajanje, obveznici, odnosi
 • Dvojni optjecaj i predopskrba gotovim novcem
 • Zamjena kune za eure nakon završetka razdoblja dvojnog optjecaja
 • Plaćanje/naplata nakon 1.1.2023. i provedba naloga za plaćanje u kunama
 • Mogućnosti, način i rokovi za preračunavanje temeljnog kapitala trgovačkih društava i dr.
 1. Pripreme u računovodstvu za uvođenje eura
 • Predopskrba gotovim novcem eura – evidentiranje u poslovnim knjigama
 • Izdavanje i evidentiranje izlaznih/ulaznih računa od 1.1.2023., plaćanje/naplata računa iz 2022. u kunama u 2023. i u eurima od 1.1.2023.
 • Preračunavanje potraživanja i obveza u stranoj valuti na dan 31.12.2022. i priznavanje tečajnih razlika
 • Otvaranje početnih stanja analitičkih evidencija (salda-konti, robno-materijalno, osnovna sredstva i dr.) na dan 1.1.2023. – preračun u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i knjiženje razlika
 • Otvaranje početnih stanja glavne knjige na dan 1.1.2023. – preračun u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i knjiženje razlika
 • Utvrđivanje i knjiženje razlika između analitičkih evidencija i glavne knjige na dan 1.1.2023.
 • Preračunavanje potraživanja i obveza u trećim valutama (USD, GBP, CHF i dr.) na dan 1.1.2023. i priznavanje tečajnih razlika
 • Napomene uz podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
 • Primjer preračunavanja temeljnog kapitala trgovačkog društva i dr.
 1. Porezni aspekti uvođenja eura
 • Podnošenje prijave poreza na dobit (Obrazac PD) za 2022. (valuta u kojoj se iskazuje obveza poreza na dobit za 2022. i plaćanje obveze)
 • Utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dobit u 2023.
 • Sastavljanje knjiga I-RA i U-RA za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022. i prvo razdoblje oporezivanja u 2023.
 • Obračun predujmova, odobrenja/terećenja od 1.1.2023.
 • U kojoj valuti se iskazuje obveza u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022. i prvo razdoblje oporezivanja u 2023.?
 • Knjigovodstvena stanja u Poreznoj upravi
 • Ispravci poreznih prijava nakon uvođenja eura i dr.
 1. Druge aktualnosti uz uvođenje eura
 • Preračunavanje u eure ovršnih isprava za naplatu potraživanja iz 2022. u kunama
 • Preračunavanje novčanih kazni izrečenih u kunama ili u postupcima u tijeku
 • Do kad se mogu koristiti poštanske marke, državni biljezi, bonovi, ulaznice i sl. u kunama?
 • Komercijalni ugovori s poslovnim partnerima – usuglašavanje, mogućnosti izmjene ili raskida i primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata
 • Ugovori o kreditu i preračunavanje kamata
 • Ugovori o radu i pravilnici o radu – treba li mijenjati postojeće akte?
 • Usuglašavanje internih akata, odluka, sadržaja poslovnog papira i dr. – rokovi, procedure i posljedice propuštanja zakonskih obveza i dr.
 1. Ostala važna pitanja
 • Preračunavanje i evidentiranje plaće za prosinac 2022.
 • Napomene uz preračunavanje ovrhe na plaći u eure nakon 1.1.2023.
 • Blagajnički maksimum u razdoblju dvojnog optjecaja  do 14.1.2023. i blagajničko poslovanje u kunama i eurima od 1.1.2023. i dr.
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ove savjetnice/ci: mr. sc. Ida Dojčić, Irena Slovinac dipl. oec., Domagoj Zaloker dipl. oec., Vedran Jelinović dipl. iur.

Pisani materijal: 

 • na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru / webinaru s uključenim popustom iznosi 550,00 kn (73,00 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2022. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu 550,00 kn (73,00 EUR).

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru / webinaru iznosi 650,00 kn (86,27 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (79,63 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanju, pisani materijal i odgovore na pitanja, a na seminarima i napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije tri radna dana prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se na webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom  seminaru ili webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na seminaru ili webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje. Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara i webinara.