Seminar i webinar
za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022., porezne i druge aktualnosti

Početak u svim gradovima i na webinaru u 9,30 sati
Prijam: od 9,00 sati
Očekivano trajanje: 180 minuta

Seminar i webinar namijenjeni su računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima i svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva te oporezivanja primanja fizičkih osoba.

Mjesta i termini održavanja: 

Webinar 2.12.2022.

Program:

1. Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ▪ Obveza usklađivanja potraživanja i obveza (s 31. listopada/31. prosincem) ▪ Ispravci nekih knjigovodstvenih pogrešaka

2. Godišnji popis imovine i obveza za 2022. ▪ Upute za organizaciju i provedbu godišnjeg popisa ▪ Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ▪ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ▪ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

3. Uvođenje eura: ▪ Knjigovodstvene isprave na prijelazu 2022./2023. – preračuni u kune i knjiženja u poslovnim knjigama za 2022. (obračun plaće za 12/2022, računi za kontinuirane rashode i dr. za 12/2022, izlazni računi i dr.) ▪ Evidentiranje gotovog novca iz predopskrbe ▪ Primjeri za preračun nekih bilančnih stavaka kod prijenosa početnih stanja 1.1.2023. (Gdje mogu nastati neusuglašenosti?)

4. Utvrđivanje godišnjeg poreza pri zadnjoj isplati plaće u 2022. godini

 • rok za sastavljanje godišnjeg obračuna poreza
 • uvjeti koji moraju biti ispunjeni za sastavljanje godišnjeg obračuna
 • mora li se sastaviti godišnji obračun ako ne isplaćujemo plaću u prosincu 2022.?
 • izračunavanje prosječne stope prireza u slučaju promjene stope tokom godine
 • praktični primjeri sastavljanja konačnog obračuna poreza i iskazivanje u JOPPD obrascu

5. Dvojno iskazivanje plaća, otpremnina, neoporezivih primitaka te naknada u ugovoru o djelu/autorskom ugovoru

 • vrste isplata koje se obvezno dvojno iskazuju
 • isplata neoporezivih primitaka zasebno od plaće i dvojno iskazivanje
 • isplata plaće za prosinac 2022. u siječnju 2023.
 • novi iznos minimalne plaće za 2023. godinu
 • olakšice od plaćanja doprinosa za prvo zapošljavanje, mlade osobe, djecu hrvatskih branitelja
 • primjena najniže i najviše mjesečne osnovice te najviše godišnje osnovice
 • ugovaranje neto iznosa naknade u ugovoru o djelu i autorskopravnom ugovoru

6. Novi iznosi neoporezivih primitaka za 2022. i 2023. godinu

 • ostvarivanje materijalnih prava
 • povećani iznosi neoporezivih primitaka za 2022. godinu po poreznim propisima
 • mogućnost isplate razlike neoporezivih primitaka za 2022. godinu
 • o poreznim pravilima za isplatu neoporezivih primitaka u 2022. i 2023. godini

7. Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak za 2022. i 2023. godinu

 • iznos cenzusa za uzdržavanog člana za 2022. godinu
 • iznos osobnog odbitka u 2023. godini
 • ostale aktualnosti u 2022. i 2023.

8. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. (TEB-ovi viši savjetnici)

Pisani materijal: 

 • na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: Prezentacije u PDF-u

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim popustom iznosi  600,00 kn (480,00 kn + 120,00 PDV-a) (79,63 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2022. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 PDV-a) (79,63 EUR).

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn (560,00 kn + 140,00 PDV-a) (92,91 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 630,00 kn (504,00 kn + 126,00 PDV-a) (83,62 EUR).

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanju, pisani materijal i odgovore na pitanja, a na seminarima i napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije tri radna dana prije održavanja.

 

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se na webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje. Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara i webinara.