Evidentiranje ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja za 2021. 
- webinar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Vrijeme održavanja: 12.1.2022. (srijeda)
Početak: 9,30 h
Očekivano trajanje: 90 minuta

 

Program:

 • Obveza ispravka vrijednosti potraživanja za 2021. godinu – Što je ispravak vrijednosti potraživanja, zašto se obavlja i koji su kriteriji?
 • Podaci potrebni za obavljanje ispravka vrijednosti za 2021. godinu
 • Ogledni primjer starosne strukture potraživanja i postupanja s tim podacima, podaci o naplati ranije ispravljenih potraživanja
 • Utvrđivanje (izračun) iznosa za obavljanje ispravka vrijednosti za 2021. po propisanim kriterijima i knjiženje – uključuje primjere ispravka vrijednosti potraživanja za koja u ranijim godinama nije bio obavljen ispravak vrijednosti § za koja je u ranijim godinama već bio obavljen ispravak vrijednosti i koja su u međuvremenu djelomično naplaćena § slučaj kada su neki dužnici u stečajnom i likvidacijskom postupku (mogućnost za različita postupanja)
 • Evidentiranje naplate potraživanja za koja je u ranijem razdoblju obavljen ispravak vrijednosti
 • Ispravak vrijednosti danih zajmova
 • Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih
 • Evidentiranje otpisa potraživanja – uključuje i primjere otpisa potraživanja za koje je ranije obavljen ispravak vrijednosti ili samo djelomičan ispravak vrijednosti
 • Primjeri ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja uključuju i primjere kod obveznika PDV-a
 • Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić, mag. oec.              

Materijal: Pisani materijal dostavlja se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara:

 1. Prezentacija u PDF-u
 2. Stručni članak: A. Zorić, Kako i kada država, općine, gradovi i županije te njihovi korisnici mogu otpisati javna i nejavna davanja, TEB-ov Sustav državne riznice… - SDR, 25. dopune, 12/2020, TEB Zagreb
 3. Stručni članak: N. Bičanić, Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja, FIP 1/2021, TEB Zagreb

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 350,00 kn (280,00 kn + 70,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici FIP-a i potpisnici Ugovora o poslovnoj suradnji te drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju s popustom, u iznosu od 300,00 kn. (240,00 kn + 60,00 kn PDV-a)

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.