Datum održavanja: 1.6.2022. (srijeda)
Početak: 9,30 sati
Očekivano trajanje: 150 minuta

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici koji u svom poslovanju upotrebljavaju gotov novac obvezni su donijeti procedure o blagajničkom poslovanju, pri uplatama i isplatama gotovog novca sastavljati i koristiti odgovarajuće isprave te voditi knjigu blagajne. Na ovome webinaru na primjerima iz prakse pojasnit će se navedeni postupci i druge povezane aktualnosti.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje blagajničkog poslovanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Program:

 • Blagajničko poslovanje
  • Vođenje propisane Knjige blagajne (sastavljanje i evidentiranje blagajničkih isprava - uplatnice, isplatnice, ispravak blagajničkih isprava, blagajnički dnevnik - izvještaj, zaključivanje blagajne, blagajnički maksimum)
  • Uplate gotovine u blagajnu
  • Isplate gotovine iz blagajne
  • Polaganje gotovog novca na žiro račun
  • Kontrola i nadzor
  • Popis novca u blagajni
  • Proračunski korisnici kao obveznici fiskalizacije
  • Devizna blagajna
   • mogućnosti plaćanja i naplata u stranoj gotovini u zemlji i inozemstvu
   • podizanje i polaganje strane gotovine
   • strana gotovina u blagajni – isprave i postupci
 • Mogućnosti isplate materijalnih prava zaposlenika i neoporezive isplate ostalim fizičkim osobama
  • Isplate putnih troškova, prijevoza na rad, otpremnina, nagrada, potpora i dr. materijalnih prava u gotovu novcu
  • Isplate stipendija, nagrada i dr. primitaka osobama koje nisu zaposlenici
  • Obvezne isplate na žiro i tekući račun
  • Ograničenja i zabrane u plaćanju gotovim novcem
 • Računovodstveno evidentiranje u glavnoj knjizi
  • Podizanje gotovine sa žiro računa u blagajnu
  • Podizanje gotovine na bankomatu debitnom karticom
  • Podizanje gotovine na bankomatu kreditnom karticom
  • Knjiženje računa plaćenih gotovinom
  • Knjiženje računa plaćenih kreditnim i debitnim karticama
  • Obveze s osnove plaćanja kreditnim karticama
  • Isplate fizičkim osobama:
   • naknade za troškove službenih putovanja (akontacija i obračun, tečajne razlike prema obračunu putnog naloga za putovanja u inozemstvo)
   • odabir računa za ispravno evidentiranje nekih rashoda
    (primjeri knjiženja bit će dani i za korisnike koji su u sustavu PDV-a i koriste pretporez)

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 480,00 kn (384,00 + 96,00 PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 300,00 kn (240,00 + 60,00 PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 + 120,00 PDV-a) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (400,00 + 100,00 PDv-a).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava:

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.