Datum održavanja: 9.12.2021. (četvrtak)
Početak: 9,30 sati
Očekivani završetak: oko 14,00 sati

Webinar je namijenjen osobama koje vode poslovne knjige za neprofitne organizacije i svima koji su uključeni obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza u tim organizacijama, izradi planskih akata tih organizacija te moraju poznavati porezne propise u dijelu koji se odnose na neprofitne organizacije Na webinaru će se prezentirati i aktualnosti iz oporezivanja dohotka te poreza na dobit i PDV-a, u dijelu koji se odnosi na obavljanje gospodarske djelatnosti tih organizacija.

 

Program webinara:

1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
  • Obveza godišnjeg popisa
  • Rokovi obavljanja godišnjeg popisa
  • Popisna povjerenstva ▪ Zadaci povjerenstava
  • Što se i na koji način popisuje?
  • Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu
  • Utvrđivanje popisnih razlika
  • Rashodovanje i postupanja s rashodovanom imovinom
  • Odluka o rezultatima popisa
  • Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪ Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

2. Podsjetnik na obvezu izrade financijskog plana neprofitne organizacije za 2022.

3. Dohodak i doprinosi

 • Nove osnovice za obračun doprinosa za 2022.
  • nova najniža i najviše osnovice
  • ­primjena najniže mjesečne osnovice
 • Novi iznos minimalne plaće za 2022.
 • Novčana naknada za nezapošljavanje invalida za 2022.
 • Božićnice i darovi djeci za 2021.
  • ­isplata  božićnica i dara u naravi
  • nagrada za radne rezultate
  • darovi djeci

4. Porez na dodanu vrijednost

 • Promjene u oporezivanju PDV-om u 2021.
 • Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021.
 • Podjela i ispravak pretporeza
 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a

5. Porez na dobit

 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu i sastavljanje obrasca PD-PO za 2021.
 • Pripreme za sastavljanje obrasca PD za 2021.
 • Troškovi reklame, darovanja i reprezentacije
 • Promjene poreznih stopa u 2021.

6. Odgovori na pitanja

Predavačice: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Nikolina Bičanić (TEB-ove više savjetnice)

Pisani materijal:

 • Prezentacije predavačica u pdf formatu
 • Članci (.pdf) objavljeni u TEB-ovom časopisu:
  • FIP 11/2021, N. Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza
  • FIP 12/2021, N. Bičanić: Planiranje kod neprofitnih organizacija

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 562,50 kn (450,00 kn + 112,50 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 312,50 kn (250,00 kn + 62,50 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.