Vrijeme održavanja: 4.11.2021. (četvrtak)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Praktikum je namijenjen:

 • managerima i direktorima trgovačkih društava, te  ravnateljima ustanova
 • voditeljima i zaposlenicima pravnih službi
 • voditeljima i zaposlenicima službi za ljudske resurse
 • voditeljima i zaposlenicima općih i kadrovskih poslova
 • računovođama
 • pravnicima i svima koji provode i primjenjuju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Program:

 1. Što je, a što nije ozljeda na radu?
 2. Kako prijaviti ozljedu na radu prijave i postupak prijave?
 3. Tko se obvezno osigurava za slučaj ozljede na radu?
 4. Tko može ostvariti prava za ozljedu na radu?
 5. Slučajevi za koje se ostvaruje pravo na naknadu plaće
 6. Kome pripada pravo na naknadu plaće?
 7. Tko određuje privremene nesposobnosti za rad?
 8. Kako postupati do priznavanje ozljede na radu?
 9. Tko isplaćuje naknadu plaće za slučaj ozljede na radu?
 10. Dokumentacija za povrat naknade plaće
 11. Primjer izračuna naknade plaće
 12. Odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: TEB-ove viša savjetnica, Ljubica Đukanović, mr. iur. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.