Webinar
za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Dugotrajna nefinancijska imovina - knjigovodstveni i porezni tretman

9.9.2021. (četvrtak)

Početak u 9,30 sati

Trajanje izlaganja: 180 minuta + odgovori na pitanja

Na ovome webinaru na primjerima iz prakse pojasnit će se računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine u proračunskom računovodstvu te porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka o dugotrajnoj nefinancijskoj imovini u proračunskom računovodstvu.

Program:

Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Klasifikacija nefinancijske imovine (Što su dugotrajna, kratkotrajna imovina te sitni inventar?)
 • Nabava i početno priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara
 • Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Primljene i dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine (unutar i izvan općeg proračuna; korištenje računa podskupine 915)
 • Dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje i drugi troškovi korištenja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Kupnja na kredit i financijski leasing dugotrajne nefinancijske imovine
 • Korištenje dugotrajne nefinancijske imovine u najmu (i operativnom leasingu)
 • Otpis vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
 • Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Neki primjeri knjiženja poslovnih događaja s dugotrajnom nefinancijskom imovinom, kod proračuna/proračunskih korisnika upisanih u Registar obveznika PDV-a, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama
 • Pomoćne knjige - Analitička evidencija DNI (označavanje DNI, zapisnik o stavljanju imovine u uporabu)

Porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Porezni tretman nabave i prodaje osobnih automobila
 • Korištenje osobnog automobila u službene i/ili privatne svrhe
 • Utvrđivanje plaće u naravi
 • Evidencija korištenja službenih vozila
 • Troškovi korištenja osobnog automobila (gorivo, popravak, registracija i dr.)
 • Porezni tretman nekretnina
  • Promet nekretnina oporeziv porezom na promet nekretnina
  • Nekretnine oporezive PDV-om

Odgovori na pitanja

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 600,00 kn (sa PDV-om) po sudioniku. 

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (sa PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (sa PDV-om), ako je obveza za 2021. podmirena.
 • Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (sa PDV-om), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i  molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala uplatite kotizaciju i dostavite prijavnicu najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete e-mail adresu svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.