• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Pregled i ocjena ponuda

Datum i vrijeme održavanja:         

 • 17. rujna 2021. (petak), webinar
  (ev. broj usavršavanja: 2021- 0312)

  Početak usavršavanja: u 9,30
  Završetak usavršavanja: u 13,00
  pauza: od 11,00 do 11,30

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik. Postupak javne nabave je strogo formalan postupak. Stoga, nije važno samo što nuditi, nego i kako nuditi, a što je obveza ponuditelja.

Postupak pregleda i ocjena ponuda završna je, ali i najdelikatnija faza postupka javne nabave, o čemu svjedoči i podatak da se preko 65% od ukupno izjavljenih žalbi u 2020. odnosi upravo na ovu fazu postupka.

Zato je jednako važno da ponuditelji znaju izraditi svoje ponude, ali i da ih naručitelji znaju pregledati, ocijeniti i donijeti zakonite i obrazložene odluke.

Tijekom pregleda i ocjene ponuda naručitelj se može, a nekad i mora obraćati ponuditelju/ima i/ili drugim subjektima i/ili tijelima kako bi mogao izvršiti kvalitetan pregled i ocjenu ponuda. Zakon o javnoj nabavi na nekoliko mjesta uređuje primjenu tih instituta.

Cilj webinara je stjecanje naprednih znanja i informacija o pripremi i izradi urednih ponuda, te postupku pregleda i ocjene od strane naručitelja. Webinar je namijenjen i naručiteljima i ponuditeljima, početnicima i već iskusnim sudionicima javne nabave.

Program usavršavanja:

 1. Izrada ponuda i predaja ponude
 2. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata i podugovaranje u ponudi
 3. Popunjavanje ESPD obrasca u ponudi
 4. Zaprimanje i otvaranje ponuda
 5. Redoslijed pregleda i ocjene ponuda
 6. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 7. Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave prema upravnoj praksi
 8. Postupanje naručitelja s ESPD obrascem i ažuriranim popratnim dokumentima
 9. Izuzetno niske ponude
 10. Provjera računske ispravnosti ponude
 11. Donošenje odluka i izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 12. Postupanje s ponudama čija je cijena viša od procijenjene vrijednosti nabave
 13. Nepravilnosti koje se najčešće javljaju prilikom ex ante i ex post provjere u postupcima javne nabave EU projekata
 14. Žalba na postupak pregleda i ocjene ponuda odnosno razloge poništenja – s posebnim osvrtom na osobito bitne povrede
 15. Osvrt na najavljene izmjene Zakona o javnoj nabavi
 16. Opcije na raspolaganju u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda
 17. Pregled prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda RH i dr.

Vedran Jelinović, dipl. iur. (4 šk sata)

Pisani materijal: Materijal u .pdf formatu.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 600,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 510,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen materijal u .pdf formatu.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika (510,00 kn), te 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (450,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu plaćena.
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (16. i 17.9.2021. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.000,00 kn odnosno 900,00 kn za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 900,00 kn za prvog i drugog polaznika, te 800,00 kn za trećeg i svakog sljedećeg polaznika, pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.