• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Dokumentacija o nabavi u postupcima javne nabave

Datum i vrijeme održavanja:

 • 16 rujna 2021. (četvrtak), webinar
  (ev. broj usavršavanja: 2021-0311)

  Početak usavršavanja: u 9,30
  Završetak usavršavanja: u 13,00
  pauza: od 11,00 do 11,30

Izrada dokumentacije o nabavi zahtjevan je i složen posao koji iziskuje puno truda i davanja pažnje različitim detaljima budućeg ugovornog odnosa, za koji se namjerava pokrenuti postupak javne nabave. S obzirom da se ugovor o javnoj nabavi mora sklopiti i izvršavati sukladno uvjetima iz dokumentacije o nabavi i odabranom ponudom, iznimno je važno znati sastaviti kvalitetnu dokumentaciju o nabavi, jer o njenom sadržaju ovisi i sadržaj same nabave.

Cilj webinara je stjecanje naprednih znanja i informacija o ključnim točkama dokumentacije o nabavi te načinu kako ih sastavljati i pristupati im odnosno kako ih čitati s ponuditeljeve strane. Webinar je namijenjen i naručiteljima i ponuditeljima jer njihove ponude moraju korespondirati uvjetima iz dokumentacije o nabavi, a koristan će biti kako početnicima tako i već iskusnim sudionicima u postupcima javne nabave.

Program usavršavanja:

 1. Ključne točke i dijelovi dokumentacije o nabavi o kojima posebno treba voditi računa
 2. Nepravilnosti koje se najčešće javljaju prilikom ex ante i ex post provjere u postupcima javne nabave EU projekata
 3. Podaci o predmetu nabave (troškovnici, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije)
 4. Osnove za isključenje u dokumentaciji o nabavi
 5. Uvjeti sposobnosti u dokumentaciji o nabavi
 6. Zajednice ponuditelja, podugovaratelji i subjekti na čiju se sposobnost oni oslanjaju
 7. Upute za popunjavanje ESPD-a
 8. Upute za sastavljanje ponude
 9. Odabir kriterija za odabir ponude, cijena i valuta ponude, PDV iskazivanje
 10. Jamstva i kako ih definirati
 11. Rok, način i uvjeti plaćanja
 12. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora
 13. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
 14. Odredbe o izmjenama ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma
 15. Međuzavisnost i povezivanje ključnih dijelova dokumentacije o nabavi
 16. Traženje pojašnjenja dokumentacije o nabavi
 17. Izmjene dokumentacije i produljenje roka za dostavu ponuda
 18. Žalbe na dokumentaciju o nabavi
 19. Osvrt na najavljene izmjene Zakona o javnoj nabavi
 20. Pregled prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda RH i dr.

Vedran Jelinović, dipl. iur. (4 šk sata)

Pisani materijal: Materijal u .pdf formatu.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 600,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 510,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen materijal u .pdf formatu.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika (510,00 kn), te 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika (450,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu plaćena.
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (16. i 17.9.2021. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.000,00 kn odnosno 900,00 kn za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 900,00 kn za prvog i drugog polaznika, te 800,00 kn za trećeg i svakog sljedećeg polaznika, pod uvjetom da je pretplata za 2021. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.