Datum održavanja  6.10.2021. (srijeda)
Početak : 9,30 sati
Trajanje: 300 minuta

* 5 bodova za ovlaštene revizore

Sustav internih kontrola - SIK je skup  međusobno  povezanih i usklađenih organizacijskih, kontrolnih i drugih mjera, procedura i postupaka, ustrojenih s ciljem zaštite  imovine. Sastoji se od organizacijsko - upravljačkih i internih računovodstvenih kontrola.
Za ustroj i funkcioniranje SIK-a odgovorna je uprava (direktor) poduzetnika, kojoj pomažu interni revizori, kontroleri i voditelji plana i analize, financijski stručnjaci i računovođe, ali i  rukovoditelji nabave, proizvodnje, prodaje i dr.
Ovlaštetni revizori provjeravaju postojanje i pouzdanost funkcioniranja SIK-a, jer dobro ustrojen i pouzdan SIK olakšava reviziju i povećava njezinu pouzdanost.

Webinar je namijenjen: ovlaštenim i internim revizorima, kontrolerima i voditeljima plana i analize, financijskim rukovoditeljima, računovođama, nadzornim i revizijskim odborima, upravama (direktorima) i svim drugim rukovoditeljima (nabave, proizvodnje i prodaje), te drugim zainteresiranima. 

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Program:

  1. Pojam i komponenete sustava internih kontrola
  2. Ograničenja internih kontrola
  3. Interne kontrole kao instrument upravljanja rizicima
  4. Prepoznavanje nedostataka u internim kontrolama
  5. Procjena značajnosti nedostataka u internim kontrolama
  6. Dokumentiranje uočenih nedostataka u internim kontrolama
  7. Testovi kontrola
  8. Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama menadžmentu i onima koji su zaduženi za upravljanje
  9. Reakcije menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje na piropćene nedostatke u internim kontrolama
  10. Rasprave, pitanja i odgovori

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 1.100,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 1.000,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike: Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku je 900,00 kn, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

Dodatna pogodnost: Polaznici ovog webinara mogu kupiti TEB-ov priručnik  INTERNA REVIZIJA (Autor: prof. dr. sc. Boris Tušek, izašlo iz tiska u svibnju 2017., opseg: 287 stranica) po pogodovnoj cijeni uz 50% popusta (redovna cijena: 400,00 kn, pogodovna cijena za polaznike ovog webinara: 200,00 kn).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna. Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

Prijava: Obvezne prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na broj koji ćemo dostaviti zajedno sa pisanim materijalom u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz područja revizije. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom. TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.