Datum održavanja:
23.9.2021. (četvrtak) – Računovodstvo proizvodnje
24.9.2021. (petak) – Računovodstvo trgovačke robe

Početak webinara (1. i 2. dan): u 9 h
Trajanje izlaganja (1. i 2. dan): svaki dan po 300 min. (oba dana 600 min.)

10 bodova za ovlaštene revizore*

 

Webinar je namijenjen:

- voditeljima računovodstva i knjigovođama
- osobama koje vode ili namjeravaju ustrojiti proizvodnju i robno knjigovodstvo
- osobama koje rade u nabavi, prodaji, proizvodnji
- programerima
- revizorima
- svima koji upravljaju zalihama

Na ovom webinaru polaznici će kroz praktične primjere biti upoznati sa zahtjevima HSFI-a i MSFI-a u svezi priznavanja, naknadnog mjerenja, prestanka priznavanja i objavljivanja zaliha u poslovnim knjigama i godišnjim financijskim izvještajima poduzetnika koji obavljaju djelatnosti trgovine i proizvodnje, kao i poreznim aspektima upravljanja zaliha. Cilj webinara je dati osnovu obračuna proizvodnje koju će polaznici moći koristiti pri ustroju računovodstva proizvodnje u svojem društvu, te potrebno znanje za ispravno evidentiranje i obračun troškova zaliha u trgovini.

Program webinara:

I. dan: Proizvodnja

 1. Zalihe sirovine i materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha u proizvodnji
 • Priznavanje, mjerenje, troškovi konverzije, fiksni i varijabilni OTP
 • Što o zalihama materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda treba objaviti u financijskim izvještajima?
 1. Sirovine i materijal (rad na praktičnim primjerima) + odgovori na pitanja
 • Nabava, skladištenje i utrošak
 • Metode i tehnike mjerenja i obračunavanja troška
 1. Proizvodnja (rad na praktičnim primjerima) + odgovori na pitanja
 • Raspored i obračun troškova u proizvodnji - po nositeljima i mjestima troška
 • Metode obračuna proizvodnje - po radnom nalogu i u procesnoj proizvodnji
 • Metoda standardnog troška
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Iskazivanje proizvodnih troškova u financijskim izvještajima
 1. Gotovi proizvodi (rad na praktičnim primjerima) + odgovori na pitanja
 • Kalkulacije, uskladištenje i prodaja gotovih proizvoda
 • Uporaba vlastitih proizvoda u poslovne svrhe

II dan: Zalihe trgovačke robe

 1. Zalihe trgovačke robe
 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha robe
 • Priznavanje, mjerenje, trošak nabave i neto utrživa vrijednost
 • Što o zalihama trgovačke robe treba objaviti u financijskim izvještajima?
 1. Usluge prijevoza pri nabavi robe (rad na praktičnim primjerima) + odgovori na pitanja
 • Utvrđivanje mjesta oporezivanja, obveza plaćanja PDV-a i odbitak pretporeza na usluge prijevoza robe
 • Uključivanje troškova prijevoza u carinsku vrijednost robe kod uvoza robe iz trećih zemalja
 • Obračun PDV-a kod uvoza robe iz trećih zemalja i mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a
 • Primeri poreznog tretmana usluge prijevoza robe kod uvoza iz trećih zemalja i stjecanja iz drugih država članica EU
 1. Trgovačka roba (rad na praktičnim primjerima) + odgovori na pitanja
 • Nabava, skladištenje i prodaja robe
 • Kalkulacije u trgovini
 • Metode za obračun utroška zaliha i utjecaj na poslovni rezultat
 • Trgovina na veliko i malo
 • Popusti i odobrenja
 • Prodaja robe u tranzitu
 • Roba u komisiji
 1. Porezni aspekt upravljanja zalihama trgovačke robe (rad na praktičnim primjerima) + odgovori na pitanja
 • Porezno dopušteni kalo, rastep, kvar i lom u trgovini
 • Zastarjele i nekurentne zalihe robe
 • Porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis robe
 • Izuzimanje robe za privatne potrebe vlasnika i zaposlenika
 • Mogućnost isplate dobiti u robi

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac dipl. oec. i Domagoj Zaloker dipl. oec.

Materijal i način rada: Prije početka webinara, na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavnici za webinar, polaznicima će se u PDF formatu dostaviti prezentacije predavača i TEB-ov priručnik „Računovodstvo proizvodnje i trgovačke robe“

Na pitanja polaznika odgovarati će se nakon svakog pojedinog segmenta webinara pa preporučamo svim polaznicima da svoja pitanja pripreme i pošalju za vrijeme izlaganja. Pitanja je moguće dostaviti i prije početka webinara na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr. Postupak postavljanja pitanja i odgovaranja na njih biti će detaljnije objašnjen na početku webinara.

Po završenom praktikumu svaki sudionik dobiva TEB-ov certifikat.

Kotizacija: Naknada za praktikum u trajanju dva dana (10 sati) iznosi 1.500,00 kn po sudioniku i obuhvaća sudjelovanje na praktikumu, prezentacije predavača i TEB-ov priručnik „Računovodstvo proizvodnje i trgovačke robe“.

Sudionici mogu prisustvovati praktikumu samo jedan dan ovisno o području koje ih zanima (proizvodnja ili trgovina). Cijena praktikuma za jedan dan iznosi 800,00 kn po sudioniku (5 sati predavanja) i uključuje sudjelovanje na praktikumu, prezentacije predavača i TEB-ov priručnik „Računovodstvo proizvodnje“ ili „ Računovodstvo trgovačke robe“.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja, koji su podmirili obvezu za 2021., plaćaju kotizaciju za dvodnevni praktikum u iznosu od 1.400,00 kn, a za jednodnevni praktikum 750,00 kn.

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom oba dana na ovom webinaru revizorima priznati 10 bodova iz računovodstvenih područja odnosno 5 bodova prisustvom samo jedan dan (prvi ili drugi). Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640