Primjena propisa o sprječavanju pranja novca

Datum održavanja: 1.7.2021. (četvrtak)
Početak webinara u 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta (s odgovorima na pitanja)

Predavači:
- Ivica Maros, dipl.iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
- Ante Biluš, dipl. iur., pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Minstarstva financija prethodnu suglanost prema kojoj će se prisustvom na ovoj izobrazbi ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja s oznakom „A“. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

SVI POLAZNICI dobiti će potvrdu da su za 2021. godinu obavili stručnu izobrazbu propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke, kako bi mogli izdati ispravne potvrde o obavljenoj edukaciji.

Program:
lvica Maros, dipl. iur. 

 1. Zakonodavni okvir - Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 2. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 3. Položaj, temeljne zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranje novca kao financijsko obavještajne jedinice RH
 4. Ključni pokazatelji o radu Ureda 
 5. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za revizorska društva i nadzor

Ante Biluš, dipl.iur.

 1. Tipologije pranja novca i financiranja terorizma
 2. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 3. Primjena Pravilnika o registru stvarnih vlasnika
 4. Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i  pristupa temeljen na rizicima (RBA)
 5. Mjere dubinske analize & razina PN/FT rizika
 6. Politički izložene osobe
 7. Vođenje evidencija, čuvanje dokumentacije i dr.
 8. Odgovori na pitanja polaznika

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje iznosi po polazniku 870,00 kn. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike: Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 750,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

DODATNA POGODNOST: Polaznici ovog webinara mogu uz veliki popust kupiti TEB-ov PRIRUČNIK ZA PRIMJENU Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s komentarima odredbi Zakona i svih pravilnika. Autori su stručnjaci iz Ureda za spriječavanje pranja novca: I. Maros, A. Biluš i T. Sertić. Redovna cijena priručnika iznosi 490,00 kn, a cijena s popustom iznosi 200,00 kn (s uključenim PDV-om). Polaznici koji žele kupiti ovaj priručnik po pogodovnoj cijeni mogu uplatiti kotizaciju uvećanu za 200,00 kuna po primjerku priručnika.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete podatke i e-mail za svaku osobu, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar te radi izdavanja potvrda i bodova.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.