Primjena izmijenjenih poreznih propisa

5 bodova za revizore, oznaka A*.

Datum održavanja: 18.06.2021.
Početak 9,30 sati
Očekivano trajanje: 300 minuta

 

Program:

1. Izmjene i primjena propisa o porezu na dohodak

 • Pregled izmjena propisa o porezu na dohodak u primjeni od 1.1.2021.
 • Novosti od 1.1.2022. uz nepovezane uplate
 • Plaća za puno/nepuno radno vrijeme – izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Uvjeti za umanjenje predujma poreza na dohodak
 • Preraspodjela osobnog odbitka i dopunski rad
 • Materijalna prava – za rad u nepunom radnom vremenu te kod 2 ili više poslodavaca
 • Ispravna primjena odredbi o osnovicama za obračun doprinosa – izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Olakšica od plaćanja doprinosa za određene osiguranike
 • Rad u RH za poslodavca iz EU – izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Registriranje u sustav NERA od 1.1.2021.
 • Drugi dohodak sezonskog radnika u poljoprivredi – izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Isplata dividendi i udjela u dobiti u 2021. – izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Poduzetnička plaća obrtnika ''dobitaša'' – izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Iskazivanje donacija u poslovnim knjigama za 2021.
 • Prijava ugovora o najmu i druge aktualnosti pri ostvarivanju dohotka od imovine
 • Neoporeziva darovanja fizičkim osobama
 • Paušalno oporezivanje u 2021.

2. Novi iznosi blagajničkih maksimuma

3. Nove stope članarina TZ, naknade za OKFŠ i druge aktualnosti

4. Obračun PDV-a prema izmijenjenim propisima od 1.1.2021. i novosti od 1.7.2021.

 • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1.1.2021.
 • Proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu od 1.1.2021.
 • Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a na usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom od 1.1.2021.
 • Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a na najam stambenih prostorija od 1.1.2021.
 • PDV kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom u 2021.
 • Identifikacija poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj od 1.1.2021.
 • Primjena novih odredbi kod e-trgovine od 1.7.2021.
 • Nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a od 1.7.2021.
 • Oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici od 1.7.2021.
 • Uvođenje novih posebnih postupaka oporezivanja i primjena OSS (One Stop Shop) sustava od 1.7.2021. i dr.

5. Novosti kod obračuna poreza na dobit, promjene iznosa akontacija u 2021. i dr.

 • zaključne napomene uz sastavljanje prijave poreza na dobit za 2020.
 • utvrđivanje akontacija (predujmova) poreza na dobit u 2021.
 • smanjenje snižene stope poreza na dobit od 1.1.2021.
 • porez po odbitku i smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividende i udjela u dobiti te nastupe inozemnih izvođača od 1.1.2021.
 • proširenje poreznog priznavanja otpisa potraživanja od strane kreditnih institucija (neoporezivanje prihoda po osnovi otpisa obveza prema kreditnim institucijama) od 1.1.2021.
 • usklađenja kod transfernih cijena od 1.1.2021.
 • primjena pravila o kontroliranim inozemnim društvima (KID) od 1.1.2021. i dr.

6. Produženi rokovi za podnošenje poreznih prijava i godišnjih financijskih izvještaja u 2021.

7. Odgovori na pitanja polaznika        

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Dinko Lukač, dipl. oec. i mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP, naknada iznosi 550,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2021. podmirena.
Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja - OZNAKA „A“. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.