Datum održavanja  13.10.2021. (srijeda)
Početak : 9,30 sati
Trajanje: oko 200 minuta

* 3 boda za ovlaštene revizore

Webinar je namijenjen  trgovačkim društvima i svim osobama povezanim s poslovanjem trgovačkih društava koja su postala insolventna ili im prijeti insolventnost. Stjecanje navedenih znanja olakšat će svakodnevicu i stečajnim upraviteljima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, javnim bilježnicima, pravnim zastupnicima trgovačkih društava, pravnicima i zastupnicima pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne samouprave.  

Na webinaru će polaznicima biti detaljno pojašnjeno kako se nad trgovačkim društvima provodi likvidacija kad to odluče sami članovi toga društva i kako se provodi skraćeni postupak brisanja bez likvidacije, uz prikaz sadržaja isprava koje se trebaju priložiti za upis podataka u sudski registar. Biti će riječi i o situacijama kada se nad trgovačkim društvom ne provodi likvidacija, a društvo bude brisano iz sudskog registra s posebnim osvrtom na  imovinu koja ostane iza tako brisanog društva te kako i kada se nad kreditnim institucijama provodi prisilna likvidacija.

Predavačica: NEVENKA MARKOVIĆ, dipl. iur. - sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Program:

1. Razlozi za prestanak trgovačkih društava

- Kako može prestati društvo osoba?
- Koje su osnovne razlike između likvidacije i stečaja?

2. Likvidacija trgovačkog društva odlukom članova društva

- Što sve društvo treba ispuniti da bi u konačnici proveo likvidaciju.
- Može li društvo nastaviti s djelatnošću?
- Je li postupak likvidacije vremenski ograničen?
- Koja je uloga sudskog registra u likvidaciji?

3. Skraćeni postupak brisanja trgovačkog društva bez likvidacije

- Koje isprave treba predati registarskom sudu radi provedbe skraćenog postupka?
- Što učiniti ako je nakon brisanja društva iz sudskog registra, ostala imovina brisanog subjekta upisa?

4. Brisane trgovačkog društva bez likvidacije iz sudskog registra

- Koje su pretpostavke za brisanje trgovačkog društva bez likvidacije?
- Koja su prava trgovačkog društva koje se briše i zainteresiranih osoba u tom postupku?
- Što s imovinom brisane pravne osobe?
- Može li se imovina prenijeti na članove društva?

5. Prisilna likvidacija kreditnih institucija

- Što donosi Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija?
- Može li kreditna institucija nakon prisilne likvidacije obavljati djelatnost?

6. Odgovori na pitanja polaznika

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 800,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 700,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku 650,00 kn, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

Polaznici će u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda iz osnovnih aktivnosti iz ostalih područja. Ovlašteni revizori radi priznavanja bodova trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, u kučicu „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i ostati povezani za čitavo vrijeme trajanja webinara.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.