Vrijeme održavanja: 8.10.2021. (petak)
Početak: 9,00 h
Trajanje izlaganja: 300 minuta + odgovori na pitanja

* 5 bodova za ovlaštene revizore

 

Program:

 1. Priznavanje prihoda i rashoda od prodaje proizvoda, robe i usluga
 • priznavanje i mjerenje prihoda prema računovodstvenim standardima
 • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i robe
 • prihodi i rashodi od pružanja usluga - metoda stupnja dovršenosti
 • odgođeno priznavanje prihoda naknadni rabati, popusti, casasconto i sl.
 1. Ostali poslovni prihodi
 • naplata otpisanih (ispravljenih) potraživanja
 • državne potpore
 • ukidanje dugoročnih rezervacija
 • prestanak obveza
 • ostali poslovni prihodi
 1. Ostali poslovni rashodi
 • troškovi amortizacije
 • vrijednosna usklađenja (DMI, zalihe, potraživanja)
 • troškovi rezerviranja
 • odgođeno priznavanje troškova
 1. Kapitalizacija troškova na dugotrajnoj imovini
 • klasifikacija naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini - kapitalizacija ili rashod?
 • zamjene značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • otpisivanja zamijenjenih značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • kapitalizacija troškova posudbe pri nabavi dugotrajne imovine i dr.
 1. Financijski prihodi i rashodi
 • prihodi od ulaganja u udjele  i dionice
 • prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.
 • rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
 • nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine
 • nerealizirani rashodi (gubici)
 1. Klasifikacija i iskazivanje prihoda, troškova i rashoda u RDG-u
 • struktura prihoda i rashoda u RDG
 • prihodi s poduzetnicima unutar grupe
 • prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • priznavanje prihoda od uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga
 • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda
 • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 1. Porezni tretman prihoda i rashoda
 • temeljna načela utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit (razlika prihoda i rashoda prema računovodstvenim propisima)
 • umanjenje porezne osnovice za neoporezive prihode
 • uvećanje porezne osnovice za trajno porezno nepriznate rashode
 • utjecaj privremenih razlika na poreznu osnovicu
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači:  TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 700,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 560,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 350,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.