Vrijeme održavanja: 5.10.2021. (utorak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 90 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. PDV obrazac
  • Podnošenje PDV obrazaca za razdoblja oporezivanja
  • Iskazivanje podataka na propisanim pozicijama u PDV obrascu
  • Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se (ne)iskazuje u PDV obrascu?
  • Tuzemni prijenos porezne obveze - iskazivanje kod isporučitelja i primatelja
  • Pretporez – puni odbitak i pro rata
  • PDV pri uvozu – novčano ili obračunsko podmirenje
  • Naknadni popusti – kako ih iskazati?
  • Računi iz prethodnih razdoblja – kako ih uključiti?
  • Iskazivanje podataka u PDV obrascu kod naplaćenih naknada
  • Što se iskazuje pod ostalim podacima (VIII.) u PDV obrascu?
  • Kako podnose PDV prijave osobe registrirane za potrebe PDV-a
  • Primjeri poslovnih događaja koji se prikazuju u PDV prijavi
 2. Zbirna prijava i Prijava za stjecanje dobara i usluga iz EU-a
  • Koje transakcije se iskazuju u ZP obrascu?
  • Usklađivanje ZP obrasca i PDV obrasca
  • PDV-S obrazac i obračun PDV-a na stjecanje
  • Naknadno odobreni popusti u EU transakcijama
 3. Obvezne evidencije prema Pravilniku o PDV-u
  • PDV evidencije propisane Pravilnikom o PDV-u
  • Obvezne evidencije koje sastavlja sam porezni obveznik
 4. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal:Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 350,00 kn. (280,00 kn + 70,00 kn PDV-a)

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kada se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.