Datum održavanja 1.10.2021. (petak)
početak : 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

2 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će dobiti detaljne i praktične upute o računovodstvenim i poreznim postupcima i metodama koje bi poduzetnici - obveznici poreza na dobit trebali primijeniti prilikom obavljanja ispravka računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja prema odredbama hrvatskih (HSFI) i međunarodnih (MSFI) računovodstvenih standarda te poreznih propisa.

Program webinara:

 1. Obveza retroaktivnog ispravljanja pogrešaka prethodnog razdoblja
 2. Primjena načela značajnosti i utvrđivanje značajne pogreške prethodnog razdoblja
 3. Definiranje značajne pogreške prethodnog razdoblja i termina „značajno“ prema izmijenjenom MRS-u 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja od 1.1.2020.
 4. Ograničenje retroaktivnog ispravljanja
 5. Postupanja s neznačajnim pogreškama prethodnog razdoblja
 6. Podnošenje ispravljenih godišnjih financijskih izvještaja Fini
 7. Porezni učinci računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja
 8. Obračun poreza na dobit (priznavanje tekućeg ili odgođenog poreza) i poreza na dodanu vrijednost
 9. Mogućnost ispravka poreznih prijava prethodnog razdoblja (Obrazac PD i Obrazac PDV)
 10. Obračun zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje poreza ili više plaćeni porez
 11. Praktični primjeri ispravljanja neznačajnih i značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
 12. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike: 

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.:  01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 2 boda iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.