Datum održavanja: 25.10.2021. (ponedjeljak)
Početak: 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180 minuta + odgovori na pitanja

Program webinara:

 • Što je popis i koja mu je svrha?
 • Koji propisi utvrđuju obvezu obavljanja godišnjeg popisa?
  - obveznici popisa,
  - rokovi,
  - primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa
 • Godišnji popis i Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Tko su sudionici godišnjeg popisa?
  - izbor članova povjerenstva za popis,
  - organizacija popisa i rokovi
  - Pripreme za popis (plan popisa i dr.)
 • Datumi i rokovi godišnjeg popisa
 • Obavljanje popisa
  - popis dugotrajne nefinancijske imovine
  - popis nematerijalne imovine
  - popis kratkotrajne nefinancijske imovine
  - popis financijske imovine i obveza
  - popis stavaka iz izvanbilančne evidencije
  - primjeri izgleda popisnih lista
 • Rashodovanje imovine i naknadni postupci s rashodovanom imovinom
 • Izvještaj o obavljenom popisu - primjer izvještaja
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Odlučivanje o popisnim razlikama - primjer odluke
 • Knjiženje rezultata popisa - primjeri
 • Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. Ogledni primjeri odluka i izvještaja o obavljenom popisu bit će dostupni u word formatu.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 562,50 kn (450,00 kn + 112,50 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 312,50 kn (250,00 kn + 62,50 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.