Porezni i računovodstveni tretman prometa nekretnina

 

Vrijeme održavanja: 18.5.2020. (ponedjeljak)

 • Početak: 9,30 h
 • Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Prodaja novoizgrađenih građevina prije prvog nastanjenja/korištenja
  • knjiženja u poslovnim knjigama prodavatelja i kupca
  • evidentiranje u poreznim knjigama i prijavama kod prodavatelja i kupca
  • dokazivanje prvog nastanjenje/korištenja građevine
  • isporuke rekonstruiranih i nedovršenih građevina
 2. Prodaja građevina u razdoblju od dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja
  • knjiženja u poslovnim knjigama prodavatelja i kupca
  • evidentiranje u poreznim knjigama i prijavama prodavatelja i kupca
 3. Prodaja građevina nakon proteka dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja
  • primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a
  • oporezivanje porezom na promet nekretnina
  • obveza ispravka pretporeza
  • mogućnost odabira opcije za oporezivanje PDV-om (primjena prijenosa porezne obveze)
  • knjiženja u poslovnim knjigama prodavatelja i kupca
  • evidentiranje u poreznim knjigama i prijavama prodavatelja i kupca
 4. Prodaja zemljišta
  • definiranje građevinskog i negrađevinskog zemljišta u poreznom smislu
  • evidentiranje prodaje građevinskog zemljišta u poslovnim i poreznim knjigama kupca i prodavatelja
  • evidentiranje prodaje negrađevinskih zemljišta u poslovnim i poreznim knjigama kupca i prodavatelja
  • mogućnost odabira opcije za oporezivanje PDV-om (primjena prijenosa porezne obveze)
 5. Ispravak pretporeza kod prodaje nekretnina
  • što se smatra promjenom uvjeta mjerodavnih za oporezivanje temeljem koje dolazi do obveze ispravka pretporeza?
  • ispravak pretporeza kod prodaje nekretnine uz oslobođenje od plaćanja PDV-a - evidentiranje u poslovnim i poreznim knjigama (prijavama)
  • ispravak pretporeza kod prodaje nekretnine uz prijenos porezne obveze - evidentiranje u poslovnim i poreznim knjigama (prijavama)
 6. Odgovori na pitanja sudionika

Predavač: TEB-ovi viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru)?

 • Prijavnicu za webinar treba popuniti točnim i obaveznim podacima putem TEB-ove internet stranice;
 • Kotizaciju za webinar treba uplatiti u cijelosti (bez uplate kotizacije nije moguće pristupiti webinaru);
 • Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti u TEB najkasnije jedan (1) dan prije dana održavanja webinara;
 • Na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnici, na dan održavanja webinara u 8,00 sati TEB će dostaviti poveznicu (link) na webinar;
 • Polaznici webinara koji na svojim računalima nemaju instaliranu aplikaciju platforme ZOOM, putem koje se izvode TEB-ovi internet seminari, moraju na svoje računalo instalirati i pokrenuti ( download and run) predmetnu aplikaciju. Aplikacija je besplatna i instalira se i pokreće klikom na gore navedenu poveznicu. Postupak je jednostavan i brz;
 • Poveznica (link) na webinar je aktivan od trenutka dostavljanja;
 • Putem poveznice (linka) sudionik se prijavljuje u tzv. čekaonicu (eng. waiting room). Polaznici borave u čekaonici sve dok im administrator ne dopusti ulaz na webinar;
 • Svi polaznici će u jednom trenutku na svojim ekranima imati dijaloški okvir na kojem će pisati: „Join with computer audio“. Molimo Vas da odaberete tu opciju (kliknuti na tekst: Join with computer audio);
 • Prije početka webinara, TEB-ovi administratori provjeravaju uspješnost postupka prijave na webinar – moguće je da ćemo vas kontaktirati telefonom/mobitelom (na prijavnici je potrebno upisati broj telefona/mobitela koji je dostupan na dan webinara);
 • Nakon provjere uspješnosti postupka prijave, webinar počinje u najavljeno vrijeme;
 • U uvodnom izlaganju polaznicima će biti objašnjen način rada i komunikacije s predavačima.

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na TEB-ovim internet seminarima:

 • webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
 • potrebna je širokopojasna internet veza (žičana ili bežična);
 • potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetooth-a);
 • mikrofon je opcionalan (nije obvezan) - polaznik normalno prati webinar bez mikrofona;
 • web kamera je opcionalna (nije obvezna) - polaznik normalno prati webinar bez web kamere.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.