Datum održavanja: 15. listopada 2021. (petak)
Početak u 10,00 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja
Završetak do13,00 sati

 

Sudjelovanje u postupcima javne nabave zna biti zanimljivo, ali i vrlo zahtjevno iskustvo za gospodarske subjekte. Prema shvaćanju Visokog upravnog suda RH radi se o strogo formalnom postupku u kojem upravo ta formalnost postupka doprinosi jednakom tretmanu svih ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavi. Stoga, nije važno samo što nuditi, nego i kako nuditi. S druge strane i dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

Cilj webinara je stjecanje naprednih znanja i informacija o javnoj nabavi s gledišta ponuditelja, koja će poslužiti kao poticaj za podnošenje ponuda gospodarskim subjektima koji tek razmišljaju o uključivanju u postupke javne nabave odnosno kao smjernica za izbjegavanje neotklonjivih nedostataka pri izradi ponuda i korištenje svojim pravima tijekom trajanja postupka za već iskusne ponuditelje u postupcima javne nabave.

Iako su i predstavnici naručitelja dobrodošli, riječ je o webinaru prvenstveno namijenjenom gospodarskim subjektima čiji zaposlenici i sudionici u postupcima javne nabave nemaju zakonsku obvezu redovitog usavršavanja i obnavljanja certifikata. Webinar nije uvršten u Popis programa usavršavanja pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te se sudjelovanjem ne ostvaruju bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.

Program:

 1. Osvrt na najavljene izmjene Zakona o javnoj nabavi
 2. Pretraživanje nabava koje su nam od interesa u Elektroničkom oglasniku
 3. Ključne točke dokumentacije o nabavi na koje posebno treba obraćati pažnju
 4. Traženje pojašnjenja i izmjena dokumentacije o nabavi
 5. Podnositi žalbu na dokumentaciju o nabavi ili ne?
 6. Oblici sudjelovanja više gospodarskih subjekata u jednom postupku
 7. Uvjeti i kriteriji za podugovaratelje
 8. Granice i mogućnosti oslanjanja na sposobnost drugih subjekata
 9. Pripremanje ponude i popunjavanje ESPD-a
 10. Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu
 11. Sudjelovanje gospodaraskog subjekta u pripremi postupka javne nabave – sukob interesa ili ne?
 12. Ponuditelji u pregledu i ocjeni ponuda – rokovi i postupanje po zahtjevima naručitelja
 13. Ažurirani popratni dokumenti
 14. Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje
 15. Dokazivanje uvjeta sposobnosti
 16. Podnošenje žalbe o otvorenom postupku
 17. Upravni spor protiv odluke Državne komisije
 18. Praksa Državne komisije i Visokog upravnog suda RH kao smjernice za buduće izbjegavanje neotklonjivih nedostataka u ponudi
 19. Sklapanje, izvršenje i posljedice odgovornosti za raskid ugovora o javnoj nabavi zbog neispunjenja

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju s 10% popusta u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 + 80,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja/ ili SJN-a naknada po polazniku umanjuje se za 50% iznosi 250,00 kn (200,00 + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.:  01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.