Novosti i aktualnosti za za proračune i proračunske korisnike
- planiranje za  2022.-2024.
- devetomjesečni financijski izvještaji
- izjava o fiskalnoj odgovornosti tijekom godine
- nova Uredba o uredskom poslovanju i dr.

Vrijeme održavanja: 22.9.2021. (srijeda)
Početak u 9,30 sati
Očekivano trajanje: oko 180 minuta

Na ovom webinaru dat će se pregled obveza u vezi proračunskog planiranja za nadolazeće trogodišnje razdoblje, s posebnim osvrtom na ovogodišnje upute Ministarstva financija i novosti kod planiranja u odnosu na ranije razdoblje. Također dat će se informacija o devetomjesečnom financijskom izvještavanju  proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te o specifičnim postupanjima kod davanja izjava o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti čelnika tijekom godine. U drugom dijelu webinara dat će se pregled novina koje donosi nova Uredba o uredskom poslovanju te će se pojasniti neka pitanja u vezi prava na godišnji odmor radnika.

Webinar je namijenjen računovođama, pravnicima, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz planskih akata te u računovodstvenim i pravnim poslovima.

Seminar s istim programom održat ćemo 13.9. 2021. u hotelu Sheraton- detaljno ovdje

Program:

 1. Proračunsko planiranje za 2022. – 2024.
 • Izrada prijedloga državnog proračuna – financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna
 • Izrada prijedloga proračuna JLP(R)S-a
 • Planiranje za proračunske i izvanproračunske korisnike JLP(R)S-a
 • Upute Ministarstva financija -Metodologija izrade planova za pojedine obveznike  -Rokovi  -Novosti u ovogodišnjim uputama
 • Primjena proračunskih klasifikacija u postupku planiranja, izvršavanja i izvještavanja -Koji prihodi čine pojedine izvore financiranja? -Koji rashodi i izdaci se mogu financirati iz pojedinih izvora financiranja? -Načini planiranja i korištenja pojedinih prihoda -Mogućnosti izmjena financijskog plana u dijelu pojedinih izvora financiranja
 1. Podsjetnik na devetomjesečno financijsko izvještavanje
 1. Osvrt na izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti čelnika tijekom godine
 • Postupanja kod primopredaja prije i nakon 1. rujna
 1. Nova Uredba o uredskom poslovanju
  • Obveznici i rokovi primjene nove Uredbe
  • Najvažnije novosti prema novoj Uredbi
  • Pojmovi, pravila i mjere uredskog poslovanja
  • Primitak, otvaranje i pregled pismena i pošiljki
  • Obrada, razvrstavanje i dostava predmeta
  • Dostava pismena u rad i administrativno tehnička obrada
  • Otprema i priprema za pismohranu
  • Informacijski sustavi brojčane oznake
 1. Godišnji odmor za 2021. i prijenos u 2022.
 • Stjecanje prava na godišnji odmor u 2021. i mogućnost prijenosa u 2022.
 • Pravo na puni i razmjerni dio godišnjeg odmora u 2021.
 • Stjecanje prava u slučaju prvog zaposlenja
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora i način njegovog određivanja
 • Tko ima pravo korištenje godišnjeg odmora iz 2020.?
 • Isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora
 1. Pitanja i odgovori

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mg. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a). 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.