Datum održavanja: 27.10.2021. (srijeda)
početak: 9,30 sati
Trajanje izlaganja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

Nova Uredba o uredskom poslovanju, kojom se uređuju pravila i mjere za obavljanje poslova državne uprave i koja propisuje uvođenje obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja, primjenjuje se od 10.7.2021. godine na tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja propisuje se klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja.

Program:

 1. Novosti koje propisuje nova Uredba o uredskom poslovanju
 • Obveznici primjene nove Uredbe
 • Propisani rokovi
 • Najvažnije novosti prema novoj Uredbi:
  • elektronička komunikacija
  • obveza povezivanja informacijskih sustava uredskog poslovanja i službene evidencije
  • obveza evidentiranja pismena u informacijskom sustavu uredskog poslovanja
  • elektronički oblik informacijskog sustava uredskog poslovanja
 1. Pojmovi, pravila i mjere uredskog poslovanja
 • Kako se obavlja službeno dopisivanje
 • Informacijski sustav uredskog poslovanja
 • Obavijest o radnom vremenu
 1. Primitak, otvaranje, pregled, obrada razvrstavanje i dostava pismena i pošiljki
 • Postupanje s pismenima primljenim elektroničkim putem
 • Kako se postupa s nečitko zaprimljenim pismenima
 • Pošiljke dostavljene putem davatelja poštanskih usluga
 • Osobna dostava i postupanje s istom
 • Dvosmjerna komunikacija prema Uredbi
 • Oštećene pošiljke i štetne po zdravlje
 • Obrada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja
 • Način razvrstavanja predmeta
 • Grupe brojčanih oznaka
 • Klasifikacija prema upravnom području ili djelatnosti i vremenu
 • Plan klasifikacijskih oznaka
 • Službeno dopisivanje
 1. Otprema i priprema za pismohranu
 • Način i oblik otprema
 • Otprema akta u fizičkom obliku
 • Podaci o otpremljenim aktima
 • Postupanje sa završenim predmetima
 • Izlučivanje i predaja nadležnoj arhivi
 • Uvođenja novih tehničkih i tehnoloških rješenja
 1. Informacijski sustavi brojčane oznake i evidencije uredskog poslovanja
 • Što mora omogućavati informacijski sustav
 • Sigurnosni zahtjevi
 • Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela
 • Novoustrojena tijela i rok za uspostavu sustava
 • Podaci o prijemu pismena i sadržaj omota spisa
 1. Pitanja i odgovori

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn (sa PDV-om) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 630,00 kn (sa PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku iznosi 600,00 kn (sa PDV-om), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 500,00 kn (sa PDV-om), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.