Datum održavanja: 11.10.2021. (ponedjeljak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 300 minuta + odgovori na pitanja
Očekivani završetak: oko 14,30 sati

5 bodova iz računovodstva za ovlaštene revizore*

 

Program praktikuma:  

I. POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Što podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na promet nekretnina?
 • Kako se utvrđuje porezna osnovica?
 • Reguliranje porezne obveze kod sklopljenih ugovora:
  • kupoprodaja, darovanje, zamjena,
  • razvrgnuće suvlasničke zajednice ili dioba,
  • ugovor o ortaštvu, ugovor o pravu građenja,
  • unos nekretnine u kapital društva
 • Što u slučaju raskida ugovora?
 • Porezna oslobođenja u sustavu PP nekretnina
 • Prijavljivanje prometa nekretnina Poreznoj upravi

II. NEKRETNINE U SUSTAVU PDV-a

 • Isporuke nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Obavljanje usluga na nekretninama
 • Porezni tretman najma nekretnina
 • Ispravak pretporeza kod nekretnina
 • Isporuka nekretnina u postupku ovrhe

III. OPOREZIVANJE NEKRETNINA KOD DAROVANJA I NASLJEĐIVANJA

 • Stjecanje nekretnine nasljeđivanjem odnosno darovanjem
 • Oslobođenja za stjecanje nekretnina bez naknade
 • Utvrđivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

IV. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEKRETNINA

 • Klasifikacija nekretnina – kratkotrajna i dugotrajna imovina
 • Nekretnine klasificirane kao DMI (HSFI 6/MRS 16)
 • Ulaganja u nekretnine (HSFI 7/MRS 40) i otuđenja
 • Računovodstveni i porezni aspekt ulaganja u nekretnine u najmu
 • Nekretnine nabavljene za daljnju prodaju (HSFI 10/ MRS 2)

V. ODGOVORI NA PITANJA

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: Irena Slovinac, dipl. oec., i mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada po sudioniku iznosi 700,00 kn.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća naknadu u iznosu od 650,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20 % i iznosi 560,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50 % i iznosi 350,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.