Vrijeme održavanja:

28. listopada 2021. (četvrtak)
Početak: u 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

* 2 boda za ovlaštene revizore

Program praktikuma:

1. Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu

 • Početno priznavanje dugotrajne materijalne imovine
 • Priznavanje naknadnih ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu
 • Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se ne kapitaliziraju (ne povećavaju vrijednost imovine)
 • Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se kapitaliziraju (povećavaju vrijednost imovine)
 • Zamjena značajnih dijelova dugotrajne materijalne imovine
 • Veliki (redovni) inspekcijski pregledi dugotrajne materijalne imovine

2. Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

 • Određena prava i obveze kod zakupa poslovnog prostora
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca
 • Oporezivanje PDV-om kod ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca (prevaljuju se na zakupodavca)
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupnika
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao nematerijalna imovina
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao dugotrajna materijalna imovina
 • Amortizacija ulaganja u poslovni prostor u zakupu
 • Računovodstveni i porezni tretman prestanka ugovora o zakupu za poslovni prostor u kojem je obavljeno ulaganje zakupnika

3. Odgovori na pitanja

Predavač: 

TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

Materijal:

Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata:

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 2 boda iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.