Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

– knjigovodstvo i porezni tretman

Od 1. siječnja ove godine stupile su na snagu odredbe Pravilnika o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 126/19) kojima je u proračunsko računovodstvo uvedeno novo uređenje sitnog inventara i proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti. Svim proračunima i proračunskim korisnicima dana je mogućnost da predmete dugotrajne nefinancijske imovine koji imaju malu nabavnu vrijednost klasificiraju u sitan inventar odnosno u dugotrajnu proizvedenu nefinancijsku imovinu. Pritom se, predmeti iste vrste dugotrajne nefinancijske imovine obavezno razvrstavaju u istu skupinu računa. Radi navedene klasifikacije, čelnici su obvezni donijeti odluke koje se primjenjuju od 1. siječnja ove godine.

Novi način knjigovodstvenog priznavanja sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti zahtijeva i drugačije planiranje rashoda za nabavu te imovine (drugačiju ekonomsku klasifikaciju).

Na ovome webinaru obradit će se navedene novosti, evidentiranje drugih poslovnih događaja s dugotrajnom nefinancijskom imovinom  te porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

Vrijeme održavanja: 20.5.2020. (srijeda)

 • Početak u 9,30 sati
 • Trajanje izlaganja: oko 180 minuta + odgovori na pitanja

Program:

1. Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Nabava i početno priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara (novosti od 2020.!)
 • Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Primljene i dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine (unutar i izvan općeg proračuna; korištenje računa podskupine 915)
 • Dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje i drugi troškovi korištenja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Kupnja na kredit i financijski leasing dugotrajne nefinancijske imovine
 • Korištenje DNI u najmu (i operativnom leasingu)
 • Otpis vrijednosti, rashodovanje i isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Neki primjeri knjiženja poslovnih događaja s dugotrajnom nefinancijskom imovinom, kod proračuna/proračunskih korisnika upisanih u Registar obveznika PDV-a, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama
 • Pomoćne knjige - Analitička evidencija DNI (označavanje DNI, zapisnik o stavljanju imovine u uporabu)

2. Porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Porezni tretman nabave i prodaje osobnih automobila
 • Korištenje osobnog automobila u službene i/ili privatne svrhe
 • Utvrđivanje plaće u naravi
 • Evidencija korištenja službenih vozila
 • Troškovi korištenja osobnog automobila (gorivo, popravak, registracija i dr.)
 • Porezni tretman nekretnina
  • Promet nekretnina oporeziv porezom na promet nekretnina
  • Nekretnine oporezive PDV-om

3. Odgovori na pitanja sudionika

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, dipl.oec. i Irena Slovinac, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, a prije početka webinara.

KotizacijaNaknada za webinar - praktikum iznosi 700,00 kn (560,00 kn + 140,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Za uplate kotizacije do 19.5.2020. odobravamo 20% popusta na navedene cijene!

Cijena s popustom iznosi: 560,00 kn (448,00 + 112,00 kn PDV-a)

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju 480,00 kn (384,00 + 96,00 kn PDV-a)

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru)?

 • Prijavnicu za webinar treba popuniti točnim i obaveznim podacima putem TEB-ove internet stranice;
 • Kotizaciju za webinar treba uplatiti u cijelosti (bez uplate kotizacije nije moguće pristupiti webinaru);
 • Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti u TEB najkasnije jedan (1) dan prije dana održavanja webinara;
 • Na adresu elektroničke pošte koju ste naveli u prijavnici, na dan održavanja webinara u 8,00 sati TEB će dostaviti poveznicu (link) na webinar;
 • Polaznici webinara koji na svojim računalima nemaju instaliranu aplikaciju platforme ZOOM, putem koje se izvode TEB-ovi internet seminari, moraju na svoje računalo instalirati i pokrenuti ( download and run) predmetnu aplikaciju. Aplikacija je besplatna i instalira se i pokreće klikom na gore navedenu poveznicu. Postupak je jednostavan i brz;
 • Poveznica (link) na webinar je aktivan od trenutka dostavljanja;
 • Putem poveznice (linka) sudionik se prijavljuje u tzv. čekaonicu (eng. waiting room). Polaznici borave u čekaonici sve dok im administrator ne dopusti ulaz na webinar;
 • Svi polaznici će u jednom trenutku na svojim ekranima imati dijaloški okvir na kojem će pisati: „Join with computer audio“. Molimo Vas da odaberete tu opciju (kliknuti na tekst: Join with computer audio);
 • Prije početka webinara, TEB-ovi administratori provjeravaju uspješnost postupka prijave na webinar – moguće je da ćemo vas kontaktirati telefonom/mobitelom (na prijavnici je potrebno upisati broj telefona/mobitela koji je dostupan na dan webinara);
 • Nakon provjere uspješnosti postupka prijave, webinar počinje u najavljeno vrijeme;
 • U uvodnom izlaganju polaznicima će biti objašnjen način rada i komunikacije s predavačima.

Osnovne pretpostavke za pristup i sudjelovanje na TEB-ovim internet seminarima:

 • webinari se mogu pratiti putem stolnog računala, prijenosnog računala, tableta i pametnog telefona;
 • potrebna je širokopojasna internet veza (žičana ili bežična);
 • potreban je zvučnik (integrirani ili vanjski povezan putem USB kabla ili bluetooth-a);
 • mikrofon je opcionalan (nije obvezan) - polaznik normalno prati webinar bez mikrofona;
 • web kamera je opcionalna (nije obvezna) - polaznik normalno prati webinar bez web kamere.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici se mogu na dan webinara javiti na telefon:

099 455 77 55

Molimo da nam svojom pravovremenom uplatom i prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.