Datum održavanja: 8.2.2022. (utorak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 300 minuta

5 bodova za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će se upoznati sa svim obvezama i načinom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, sa posebnim osvrtom na novosti koje se prvi put primijenjuju kod izvještavanja za 2021. godinu. Također, obrazložit će se izrada konačnog obračuna poreza na dobit i popunjavanje svih obrazaca koji se moraju podnijeti Poreznoj upravi, te aktualnosti uz primjenu PDV-a, plaća i poreza na dohodak u 2022. godini.    

 

Program:

 1. Pravni okvir, obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja i rokovi
 2. Vrste godišnjih financijskih izvještaja
 3. Novi zahtjevi izmijenjenog Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI kod izrade GFI za 2021.
 4. Prva primjena izmjena i dopuna HSFI-a kod izrade GFI za 2021.
 5. Sastavljanje, revizija i objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
 6. Konačni obračuni poreza na dobit
 7. Aktualnosti kod PDV-a
 8. Aktualnosti kod plaća i poreza na dohodak
 9. Obračun članarine, renti i doprinosa za 2021. godinu
  • obračun članarine turističkoj zajednici za 2021.
  • obračun spomeničke rente za 2021.
  • obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2021.
  • obračun doprinosa za HGK u 2021. i 2022.
 10. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl.oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2022. plaćaju kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2022. godinu podmirena, drugi i svaki sljedeći sudionik plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.