• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave 2013-0102..
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Kako mijenjati postojeće ugovore o javnoj nabavi i kako dokumentacijom o nabavi uzeti u obzir promjenu okolnosti tijekom izvršenja

Vrijeme i mjesto održavanja:        

 • Webinar, 2. veljače 2022. (srijeda)
  (ev. broj usavršavanja: 2021-0529)

  Početak usavršavanja: u 09,30
  Završetak usavršavanja: u 13,00
  pauza: od 11,15 do 11,30

Program usavršavanja:

 1. Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 2. Uvjeti pod kojima se ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi smiju mijenjati
 3. Značajne (nedopuštene) izmjene ugovora o javnoj nabavi
 4. Zamjena postojećih ili uvođenje novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora
 5. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (mogućnost primjene clausule rebus sic stantibus na ugovore o javnoj nabavi)
 6. Posljedice sklapanja nezakonitih izmjena i pravna zaštita gospodarskih subjekata
 7. Posljedice odgovornosti ugovaratelja za raskid ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 8. Primjena financijskih korekcija u slučaju nezakonitih izmjena ugovora – iskustva i najčešće greške u praksi
 9. Kako dokumentacijom o nabavi predvidjeti izmjene ugovora o javnoj nabavi – primjeri iz prakse naručitelja (promjenjivost cijena, stručnjaka, rokova i sl.)
 10. Ključne točke dokumentacije o nabavi u vezi s kvalitetnim izvršenjem ugovora o javnoj nabavi
 11. Način ostvarenja pravne zaštite na dokumentaciju o nabavi s osvrtom na najavljene izmjene Zakona o javnoj nabavi
 12. Utjecaj zadnjih izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima i novih Posebnih uzanci o građenju na postupke javne nabavi

Vedran Jelinović, dipl. iur. (4 šk sata)

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program webinara iznosi 600,00 kn. Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju naknadu prvog i drugog polaznika (500,00 kn), te trećeg i svakog sljedećeg polaznika (450,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2022. godinu plaćena.
 • Ako se prijavite na redovito usavršavanje za dva webinara (1. i 2.2.2022. – ukupno trajanje 8 sati) plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.000,00 kn odnosno 900,00 kn za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke. Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave u tom slučaju plaćaju jedinstvenu kotizaciju po polazniku u iznosu od 900,00 kn za prvog i drugog polaznika, te 800,00 kn za trećeg i svakog sljedećeg polaznika, pod uvjetom da je pretplata za 2022. godinu. Za korištenje ovih pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr ili fax: 01 46 11 411.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.  U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.