Datum održavanja: 29.3.2023. (srijeda)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180 minuta

3 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će usvojiti znanja o računovodstvenom, poreznom i pravnom aspektu vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca. Na praktičnim primjerima prikazati ćemo računovodstvene postupke umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca prema zahtjevima HSFI-a 11 i MSFI-a 9, te porezni tretman tako nastalih rashoda sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit. Također, poduzetnik koji je u svojim poslovnim knjigama iskazao rashod od umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca, ne može takav rashod trajno porezno priznavati ako do trenutka nastupa zastare nije poduzeo sve radnje za osiguranje naplate predmetnog potraživanja pažnjom dobrog gospodarstvenika. Na webinaru će polaznici usvojiti i znanja o tome koje radnje, u kojim postupcima i u kojim rokovima je potrebno poduzimati.

Program:

1. Računovodstveni postupci vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca

 • nastanak objektivnih okolnosti za umanjenje potraživanja
 • utvrđivanje iznosa koji se vrijednosno usklađuje ili otpisuje
 • računovodstveni postupci vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja kod mikro, malih i srednjih poduzetnika
 • računovodstveni utvrđivanja kreditnog gubitka za potraživanja od kupaca kod obveznika MSFI-a i dr.

2. Porezni tretman rashoda od vrijednosnog usklađenja ili otpisa potraživanja od kupaca

 • ispunjenje uvjeta za privremeno porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja
 • postupanje pažnjom dobrog gospodarstvenika prije nastupa zastare – uvjet za trajno porezno priznavanje rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
 • izuzeci od općih pravila poreznog priznavanja otpisa potraživanja od kupaca
 • otpisi potraživanja po osnovi zajmova između poduzetnika
 • mogućnost poreznog priznavanja otpisa potraživanja od kupaca za koja je nastupila zastara
 • naplata prethodno otpisanih potraživanja od kupaca i mogućnost umanjenja osnovice za oporezivanje porezom na dobit
 • mogućnost smanjenja osnovice za obračun PDV-a kod vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca i dr.

3. Naplata i zastara potraživanja, ovrha i stečaj

 • postupak naplate ili priznanje duga kao preduvjet prekida zastare
 • računanje roka zastare
 • pregled rokova zastare za pojedine tražbine
 • zastara nakon pokušaja neuspjele naplate
 • pokretanje ovršnog postupka
 • status tražbine nakon otvaranja stečaja tijekom trajanja ovršnog/parničnog postupka
 • utjecaj otvaranja stečajnog i skraćenog stečajnog postupka na prava vjerovnika
 • postupak prijave potraživanja u stečajnom postupku i skraćenom stečajnom postupku
 • otvaranje i zatvaranje stečajnog postupka zbog nedostatnosti sredstava
 • otvaranje i zatvaranje skraćenog stečajnog postupka i dr.

4. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura (602,76 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 55,00 eura (414,40 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 95,00 EUR (715,78 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 EUR (602,76 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.