Webinar

za JLP(R)S-e, proračunske i izvanproračunske korisnike:

Utvrđivanje i raspodjela rezultata u proračunskom računovodstvu

(Sve o knjiženjima na računima podskupine 922)

Datum održavanja: 25.7.2024. (četvrtak)
Početak: 9,30 sati
Završetak oko 12,00 sati

 2 boda za ovlaštene revizore*

Na ovome webinaru na primjerima iz prakse pojasnit će se način utvrđivanja rezultata za proračunsku godinu te knjiženja na računima rezultata tijekom godine, na temelju odluka o rasporedu rezultata i drugih korekcija. Na primjerima će se detaljno pojasniti sastavljanje i daljnja postupanja s odlukama o rasporedu rezultata.

Također, prezentirat će se nova pravila iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji će se primjenjivati u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025., u dijelu u kojem se promjene odnose na knjiženja na računima rezultata.

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva.

Program:

 1. Odredbe o knjiženjima na računima skupine 92 Rezultat poslovanja
 2. Utvrđivanje rezultata za proračunsku godinu
 3. Što čine iznosi početnih stanja na računima rezultata u tekućoj godini – radi li se o viškovima s kojima se može raspolagati/manjkovima koje treba pokrivati?
 4. Preknjiženje „viškova” prihoda i primitaka iz početnih stanja koji su već utrošeni u prošlom razdoblju i nisu raspoloživi za korištenje u tekućoj godini
 5. Pokriće „manjkova” prihoda i primitaka iz početnih stanja koji su već pokriveni u prošlom razdoblju
 6. Utvrđivanje „stvarnih” iznosa prenesenih viškova - s kojima se može raspolagati u ovoj godini i manjkova koje treba pokriti u ovoj godini  
 7. Sastavljanje odluke o raspodjeli (i preraspodjeli) rezultata iz prethodne godine
 8. Kada se na temelju odluka o raspodjeli obavljaju knjiženja, a kada ne?
 9. Koji se podaci iz odluka o rasporedu rezultata evidentiraju i na koji način ▪ kod JLP(R)S-a ▪ kod proračunskih korisnika
 10. Naknadne promjene odluka o rasporedu rezultata tijekom godine
 11. Još neki primjeri knjiženja na računima rezultata (povrati sredstava, otpis obveza - preko 915, neki ispravci pogrešaka, rezultati iz projekata koji se financiraju iz EU sredstava i dr.)
 12. Novosti kod knjiženja na podskupini 922 ▪ ispravak pogrešaka iz prethodnih razdoblja ▪ novi računi unutar podskupine 922
 13. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: Nikolina Bičanić, mag. oec., viša savjetnica i glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 70,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 90,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.