Upravljanje radnim vremenom i isplatama radnicima

- radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja
- evidencije o radnom vremenu i plaće
- mateijalna prava, dopunski rad, otpremine, JOPPD i dr. 

RADI IZVANREDNIH OKOLNOSTI WEBINAR ĆE SE ODRŽATI 5. SVIBNJA 2021. (srijeda) UMJESTO 28. TRAVNJA 2021. (srijeda)

Zagreb, 5. svibnja 2021. (srijeda)
Početak u 9,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 180 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 14,00 sati

 

Webinar je namijenjen:

 • managerima i direktorima trgovačkih društava, te ravnateljima ustanova,
 • voditeljima i zaposlenicima pravnih službi,
 • voditeljima i zaposlenicima službi za ljudske resurse,
 • voditeljima i zaposlenicima općih i kadrovskih poslova,
 • računovođama, 
 • pravnicima i svima koji provode i primjenjuju odredbe Zakona o radu u svakodnevnoj praksi i drugim zainteresiranima.

Na webinaru provjerite kako efikasno upravljati radnim vremenom, odmorima i dopustima radnika, te na koji način evidentirati radno vrijeme i razdoblja u kojima radnik ne radi, iz opravdanih i/ili neopravdanih razloga. Kvalitetno vođena evidencija radnog vremena temelj je za pravilan obračun i isplatu plaće i naknade plaće. Uz ogledne primjere odluka poslodavaca o rasporedu radnog vremena, godišnjim odmorima i dopustima,na webinaru provjerite kako se obračunava plaća za redovno radno vrijeme, a kako u slučajevima u kojima radniku pripada pravo na povećanu plaću. Osim toga, na webinaru ćemo govoriti o obračunu otpremnine, naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, korištenju osobnog odbitka i izvješćivanju o materijalnim pravima u slučaju rada kod dva ili više poslodavaca te drugim aktualnostima u vezi plaće i naknada radnicima.

 

Program:

 1. Upravljanje radnim vremenom
 • Radno vrijeme i odmori prema Zakonu o radu
 • Modeli organiziranja radnog vremena
 • Raspored radnog vremena i mjesečni fond sati
 • Prikaz nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena
 • Evidentiranje radnog vremena s prikazom na praktičnim primjerima (prekovremeni i smjenski rad, noćni rad, rad u turnusu, rad na blagdan i dr.)
 • Radno vrijeme članova uprave, menadžera i rukovodećih osoba
 • Raspored korištenja godišnjih odmora za 2021.
 • Preostali godišnji odmor iz prethodne godine
 • Razmjerni godišnji odmor s prikazom na primjerima iz prakse
 • Plaćeni i neplaćeni dopust
 • Evidentiranje razdoblja u kojima radnik ne radi (bolovanja, godišnji odmori, dopusti, opravdani i neopravdani izostanci)
 • Organizacija radnog vremena za korisnike potpora Zavoda
 1. Upravljanje isplatama radnicima
 • Evidencija o radnom vremenu i obračun plaće
 • Obračun isplaćene/neisplaćene plaće i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Kako se postupa u slučaju neisplate plaće?
 • Osnovna plaća i dodaci na plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom) te plaća u naravi
 • Plaća za puno/nepuno radno vrijeme i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Materijalna prava u nepunom radnom vremenu te slučaju rada kod dva ili više poslodavaca
 • Dopunski rad kod drugog poslodavca i korištenje osobnog odbitka
 • Isplata i neisplata otpremnine i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Porezni tretman isplata radniku u slučaju prestanka radnog odnosa
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Ostale aktualnosti uz plaće i naknade

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Vedran Jelinović, dipl. iur. i Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u sa oglednim primjerima odluka poslodavaca o rasporedu radnog vremena, godišnjim odmorima i dopustima, dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i  molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete e-mail adresu svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.