Početak:10,00 sati
Prijam: 9,30 sati
Završetak: oko 14,00 sati

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca stupa na snagu 1. listopada 2024. godine. Povod donošenju novoga pravilnika je potreba usklađenja propisa o vođenju osobnih podataka radnika s načelima obrade osobnih podataka iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), a osobito s načelom ograničenja pohrane. No, sadržaj ovoga propisa, naročito dio koji se odnosi na evidentiranje radnog vremena, bilo je potrebno dopuniti i s novim institutima iz posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu, koji se tiču rada na daljinu, odsutnosti s posla, očinskog dopusta i dopusta za pružatelje skrbi.

U prvome dijelu seminara govoriti ćemo o obradi osobnih podataka radnika. Uz primjere odluka i evidencija polaznici će steći znanje o tome koje podatke i isprave radnika obrađivati, koliko ih dugo čuvati, te koje evidencije se moraju ustrojiti prema novome Pravilniku. Osim tih obveza, tema su i zahtjevi koje poslodavci moraju ispuniti da bi obrada osobnih podataka radnika bila pouzdana i u smislu GDPR-a.

U drugome dijelu govoriti ćemo o radnom vremenu. Uz primjere odluka i evidencija, polaznici će steći znanje o tome kako efikasno i ekonomično urediti upravljanje radnim vremenom, odmorima i dopustima radnika, te na koji način evidentirati radno vrijeme i razdoblja u kojima radnik ne radi (iz opravdanih ili neopravdanih razloga).

Mjesta i termini održavanja:

Rijeka 4.9.2024. (srijeda), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4.
Split 5.9.2024. (četvrtak),
Hotel Art, Slobode Ulica 41.
Zagreb 10.9.2024. (utorak),
Sheraton Hotel, Kneza Borne 2.
Osijek 12.9.2024. (četvrtak),
Waldinger Hotel, Županijska 8.

Program:

1. Upravljanje osobnim podacima radnika 

 • Zaštita osobnih podataka radnika
 • Struktura i sadržaj nove evidencije o radnicima
 • Pisani pregled podataka o radniku
 • Pravo uvida u podatke
 • Pohrana podataka o radnicima na ispravama, dokumentima i aktima
 • Novi rokovi čuvanja dokumentacije
 • Evidencija o drugim fizičkim osobama
 • Evidencija o trajanju rada drugih fizičkih osoba
 • Tehničke i organizacijske mjere u vezi sa zaštitom osobnih podataka radnika
 • Evidencija aktivnosti obrade u odnosu na radnike
 • Načelo transparentnosti obrade
 • Dokazivanje sukladnosti s načelima obrade iz GDPR-a
 • Povjeravanje obrade podataka radnika izvršitelju obrade (npr. za isplatu plaće, vođenje evidencije o radniku i dr.)
 • Podacima i isprave (neodabranih) kandidata za posao
 • Primjeri evidencija, odluka i dokumentacije poslodavca

2. Upravljanje radnim vremenom radnika 

 • Radno vrijeme i odmori prema Zakonu o radu
 • Iznimke u korištenju odmora u pojedinim djelatnostima (turizam, poljoprivreda, pružanje usluga u neprekidnom trajanju, zaštita osoba i imovine)
 • Radno vrijeme i ugovor o radu
 • Modeli rasporeda radnog vremena i mjesečni fond sati
 • Prikaz nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena – ogledni primjeri odluke o rasporedu
 • Sadržaj nove evidencije o radnom vremenu
 • Način bilježenja podataka u evidenciji radnog vremena
 • Primjeri evidentiranja sati radnog vremena (prekovremeni i smjenski rad, noćni rad, rad na blagdan i dr.)
 • Primjeri evidentiranja nenazočnosti na radu (bolovanja, godišnji odmori, dopusti, neopravdani izostanci)
 • Evidentiranje rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu
 • Mogućnosti drugačijeg uređenja radnog vremena za članove uprave, menadžere i rukovodeće osoblje
 • Pristup podacima iz evidencije o radnom vremenu
 • Mišljenja nadležnog ministarstva, sudska praksa i druge aktualnosti

3. Odgovori na pitanja polaznika seminara

Predavači:

 • Vedran Jelinović, dipl. iur., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.
 • Ljubica Đukanović, mag. iur., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Pisani materijal: Prezentacije i ogledni primjeri dokumentacije prema novom Pravilniku (Evidencije o radnicima i o drugim osobama na radu kod poslodavca, Evidencija o radnom vremenu), GDPR-u (Politika privatnosti za radnike, Evidencija aktivnosti obrade za radnike), odluke o rasporedu radnog vremena i dr.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim popustom iznosi 100,00 eura (80,00 eura + PDV) po polazniku.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz pravne osobe potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaća naknadu za sudjelovanje na seminaru s popustom u iznosu od 100,00 eura (80,00 eura + PDV).

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 125,00 eura (100,00 eura + PDV) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 112,50 eura (90,00 eura + PDV).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.