• Mjesto održavanja: Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta
 • Vrijeme održavanja: 22. i 23. studeni (četvrtak i petak) 2018.

 

PRVI DAN (22.11.2018.)

Početak u 9,30 sati (prijam od 9,00 sati)

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
  • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ♦ Obveza usklađivanja potraživanja i obveza  ♦  Neki primjeri ispravnih knjiženja i priznavanja prihoda i rashoda
  • Godišnji popis imovine i obveza za 2018. ♦ Upute za organizaciju i provedbu godišnjeg popisa ♦ Primjeri obrazaca, odluka i napomena za sastavljanje zapisnika o obavljenom popisu ♦ Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ♦ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ♦ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

2. Porezne aktualnosti

 • Izmjene poreznih propisa od 1.1.2019. – porez na dohodak i doprinosi
  • Promjena poreznih razreda
  • Promjene kod uzdržavanih osoba
  • Novine kod dohotka od kapitala i sezonaca u poljoprivredi i dr.
  • Doprinosi – ukidanje dva doprinosa i povećanje doprinosa za ZO; novine za članove uprave
 • Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće, JOPPD i dr. aktualnosti
  • Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak kod zadnje isplate plaće za 2018. godinu
  • Za koje radnike se sastavlja, a za koje ne sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
  • Neoporezivi primici isplaćeni u prosincu (npr. dar djetetu, božićnice i dr. ) i JOPPD
  • Uzdržavane osobe i rad umirovljenika

3. Informacija o Prijedlogu izmjena zakona o mirovinskom osiguranju

4. Primanja zaposlenih u javnom sustavu

 • Određivanje osnovne plaće
 • Određivanje koeficijenata složenosti poslova
 • Uvećanje plaće za 0,5% po godini staža
 • Obvezni dodaci na osnovnu plaću
 • Dodaci koji se (ne) kumuliraju
 • Osnovica za obračun dodataka
 • Dežurstvo, pasivno dežurstvo i pripravnost za rad
 • Prekovremeni rad i slobodni dani
 • Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
 • Dodaci na plaću i uvećanje plaće, položajni dodaci i dodaci za posebne uvjete rada
 • Plaćeni dopust i doživotna otpremnina
 • Naknada plaće – godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
 • Dnevnice za službena putovanja
 • Ostala ugovorena materijalna prava

5. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić (TEB-ove savjetnice).

 

DRUGI DAN (23.11.2018.) – POREZNA REFORMA OD 1.1.2019.

Početak u 10,00 sati (prijam od 9,30 sati)

1. IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK OD 1.12.2018.

 • Neoporezive nagrade za ostale prigodne svrhe do 7.500,00 kn

2. NOVOSTI KOD POREZA NA DOHODAK OD 1.1.2019.

 • Promjena poreznih razreda – povećanje porezne osnovice za primjenu stope od 24%
 • Tko može biti uzdržavatelj djeteta, a tko uzdržavani član uže obitelji?
 • Zajmovi radnicima uz povoljniju kamatu
 • Dodjela vlastitih dionica radnicima - dohodak od kapitala
 • Dohodak sezonaca u poljoprivredi – smanjenje stope poreza
 • Što je novo kod dohotka od osiguranja?
 • Ostale novosti

3. DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA OD 1.1.2019.

 • Ukidanje dva doprinosa
 • Članovi uprave: propisana minimalna godišnja osnovica za plaćanje doprinosa
 • Koje stope primijeniti pri isplati plaće/ostalih primitaka za 2018. u 2019. godini?

4. IZMJENE ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU I NOVI ZAKON O STAŽU OSIGURANJA SA POVEĆANIM TRAJANJEM

 • novi uvjeti za odlazak u starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu
 • veće penaliziranje za prijevremeni odlazak u mirovinu
 • poticanje za duži ostanak na radu
 • promjene kod osoba koje odlaze u mirovinu temeljem dugogodišnjeg osiguranja
 • dodatak za osobe s mirovinom iz II. stupa mirovinskog osiguranja
 • novine kod priznavanja staža osiguranja sa povećanim trajanjem

5. NOVOSTI U SUSTAVU FISKALIZACIJE OD 1.1.2019.

 • obveznici fiskalizacije
 • fiskalizacija samoposlužnih uređaja
 • primjena važećih odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

6. POREZ NA PROMET NEKRETNINA OD 1.1.2019.

 • smanjenje stope poreza na promet nekretnina
 • prijenos vlasništva nekretnina

7. IZMJENE U PDV-u OD 1.1.2019.

 • Proširenje primjene sniženih stopa PDV-a
 • Novi kriteriji i novi rokovi za ulazak u sustav PDV-a
 • Pretporez kod osobnih automobila
 • Isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
 • Evidencije o primljenim računima
 • Tuzemni prijenos porezne obveze
 • Oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga (B2C) – novi prag
 • Smanjenje opće stope PDV-a od 1.1.2020.
 • Oporezivanje vrijednosnih kupona od 1.1.2019. i dr.

8. NOVOSTI KOD POREZA NA DOBIT OD 1.1.2019.

 • Porezno priznavanje otpisa potraživanja – usklađenje s institutom izvanredne uprave
 • Nova pravila protiv premještanja dobiti
 • Ograničavanje troškova kamata
 • Usklađenje sa EU zakonodavstvom

9. IZMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA I OPZ STAT

 • Uvođenje općeg pravila zabrane zlouporabe kod obavljanja djelatnosti putem Interneta
 • Obvezujuća mišljenja Porezne uprave
 • Podnošenje Obrasca OPZ-STAT
 • Čuvanje poslovne dokumentacije (e-arhive)
 • Povezane osobe prema OPZ-u
 • Provođenje naplate i ovrhe radi naplate poreznog duga
 • Otpis dospjelog poreznog duga

10. NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

 • Izmijenjeni kriteriji za subjekte od javnog interesa
 • Ukidanje obveze licenciranja računovodstvenih ureda (servisa)
 • Novine kod čuvanja knjigovodstvenih isprava
 • Izmjene odredbi o reviziji, konsolidaciji i nadzoru
 • Izmjene i dopune HSFI-a?

Predavači: TEB-ovi savjetnici.

 

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar  u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om);

jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana seminara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe i pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar  u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Polaznici savjetovanja smještaj rezerviraju izravno u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, po posebnoj povlaštenoj cijeni.

TEB zadržava pravo izmjene/dopune programa.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Smještaj:

Troškove boravaka i smještaja sudionici plaćaju hotelu.

Molimo Vas da smještaj na TEB-ovom seminaru u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u terminu 22.-23.11.2018, rezervirate putem linka: POREZNA REFORMA, AKTUALNOSTI I PRIPREME ZA KRAJ 2018. GODINE, koristeći kod: MTEB18.

Sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja na telefon: 051/278-007 ili na mail: info@amadriapark.com.

Sudionicima TEB-ovog seminara Hotel je ponudio posebne pogodnosti:

1. svi koji žele produžiti svoj smještaj za vikend na navedene cijene odobrava se 50% popusta.
2. ako se sudionicima pridruži pratnja, a produže svoj boravak - pratnja je u terminu savjetovanja gratis, a dodatna noćenja van termina savjetovanja plaćaju se uz 50% popusta.

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) villa Camellia – superior sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 451,00 kn
 • Polupansion 496,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 654,00 kn
 • Polupansion 697,00 kn

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) villa Continental,  Hotel Agava (****) – standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 404,00 kn
 • Polupansion 447,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 581,00 kn
 • Polupansion 624,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 kn po osobi i danu.