• Mjesto održavanja: Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta
 • Vrijeme održavanja: 22. i 23. studeni (četvrtak i petak) 2018.
 • Početak: svaki dan u 10 sati

 

PRVI DAN (22.11.2018.) – PRIPREME ZA KRAJ 2018. I DRUGE AKTUALNOSTI

Početak u 10,00 sati

1. PRIPREME U RAČUNOVODSTVU

 • Godišnji popis imovine i obveza
 • Porezni tretman inventurnih razlika s posebnim naglaskom na oporezivanje manjkova
 • Obračun amortizacije, vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja, vrijednosna usklađenja zaliha, vremenska razgraničenja i rezerviranja
 • Evidentiranje najmova (leasinga) kod najmoprimaca od 1.1.2019.
 • Što znači primjena e-računa u javnoj nabavi od 1.12.2018.?

2. KONAČNI OBRAČUN POREZA PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE, JOPPD I DR. ZA 2018.

 • Godišnji obračun poreza na plaće za 2018.
 • Isplata neoporezivih primitaka i JOPPD
 • Neisplata plaće radnicima i članovima uprave
 • Isplata bonusa i iskazivanje u JOPPD
 • Uzdržavana djeca i članovi uže obitelji
 • Rad umirovljenika: prijava i obračun plaće
 • Obveza predaje propisanih obrazaca i dr.

3. OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA U 2018.

 • Podnošenje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2018. i obvezna usklađenja
 • Postupak ispravka pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
 • Utvrđivanje konačnog postotka (pro-rata) podjele pretporeza za 2018.
 • Utvrđivanje porezne osnovice kod izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • Davanje uzoraka i poklona male vrijednosti
 • Obračun PDV-a kod reprezentacije
 • Evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • Odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila
 • Ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a
 • Oporezivanje vrijednosnih kupona od 1.1.2019. i dr.

4. PRIPREME ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2018.

 • Podnošenje Obrazaca PD i PD-NN za 2018.
 • Porezne stope i predujmovi poreza na dobit za 2018.
 • Uvećanja osnovice u Obrascu PD (amortizacija, reprezentacija, troškovi osobnih automobila, kamate, donacije, otpisi potraživanja i dr.)
 • Smanjenja osnovice u Obrascu PD (prihodi od dividendi i udjela u dobiti, nerealizirani dobici, naplaćena prethodno otpisana potraživanja, rashodi ranijih razdoblja, državne potpore i dr.)
 • Porezne olakšice (potpomognuta područja i poticaji ulaganja)
 • Transakcije s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)

 

DRUGI DAN (23.11.2018.) – POREZNA REFORMA OD 1.1.2019.

Početak u 10,00 sati

1. IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK OD 1.12.2018.

 • Neoporezive nagrade za ostale prigodne svrhe do 7.500,00 kn

2. NOVOSTI KOD POREZA NA DOHODAK OD 1.1.2019.

 • Promjena poreznih razreda – povećanje porezne osnovice za primjenu stope od 24%
 • Tko može biti uzdržavatelj djeteta, a tko uzdržavani član uže obitelji?
 • Zajmovi radnicima uz povoljniju kamatu
 • Dodjela vlastitih dionica radnicima - dohodak od kapitala
 • Dohodak sezonaca u poljoprivredi – smanjenje stope poreza
 • Što je novo kod dohotka od osiguranja?
 • Ostale novosti

3. DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA OD 1.1.2019.

 • Ukidanje dva doprinosa
 • Članovi uprave: propisana minimalna godišnja osnovica za plaćanje doprinosa
 • Koje stope primijeniti pri isplati plaće/ostalih primitaka za 2018. u 2019. godini?

4. IZMJENE ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU I NOVI ZAKON O STAŽU OSIGURANJA SA POVEĆANIM TRAJANJEM

 • novi uvjeti za odlazak u starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu
 • veće penaliziranje za prijevremeni odlazak u mirovinu
 • poticanje za duži ostanak na radu
 • promjene kod osoba koje odlaze u mirovinu temeljem dugogodišnjeg osiguranja
 • dodatak za osobe s mirovinom iz II. stupa mirovinskog osiguranja
 • novine kod priznavanja staža osiguranja sa povećanim trajanjem

5. NOVOSTI U SUSTAVU FISKALIZACIJE OD 1.1.2019.

 • obveznici fiskalizacije
 • fiskalizacija samoposlužnih uređaja
 • primjena važećih odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

6. POREZ NA PROMET NEKRETNINA OD 1.1.2019.

 • smanjenje stope poreza na promet nekretnina
 • prijenos vlasništva nekretnina

7. IZMJENE U PDV-u OD 1.1.2019.

 • Proširenje primjene sniženih stopa PDV-a
 • Novi kriteriji i novi rokovi za ulazak u sustav PDV-a
 • Pretporez kod osobnih automobila
 • Isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
 • Evidencije o primljenim računima
 • Tuzemni prijenos porezne obveze
 • Oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga (B2C) – novi prag
 • Smanjenje opće stope PDV-a od 1.1.2020.
 • Oporezivanje vrijednosnih kupona od 1.1.2019. i dr.

8. NOVOSTI KOD POREZA NA DOBIT OD 1.1.2019.

 • Porezno priznavanje otpisa potraživanja – usklađenje s institutom izvanredne uprave
 • Nova pravila protiv premještanja dobiti
 • Ograničavanje troškova kamata
 • Usklađenje sa EU zakonodavstvom

9. IZMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA I OPZ STAT

 • Uvođenje općeg pravila zabrane zlouporabe kod obavljanja djelatnosti putem Interneta
 • Obvezujuća mišljenja Porezne uprave
 • Podnošenje Obrasca OPZ-STAT
 • Čuvanje poslovne dokumentacije (e-arhive)
 • Povezane osobe prema OPZ-u
 • Provođenje naplate i ovrhe radi naplate poreznog duga
 • Otpis dospjelog poreznog duga

10. NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

 • Izmijenjeni kriteriji za subjekte od javnog interesa
 • Ukidanje obveze licenciranja računovodstvenih ureda (servisa)
 • Novine kod čuvanja knjigovodstvenih isprava
 • Izmjene odredbi o reviziji, konsolidaciji i nadzoru
 • Izmjene i dopune HSFI-a?

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici.

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar  u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om);

jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana seminara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2018. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar  u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Polaznici savjetovanja smještaj rezerviraju izravno u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, po posebnoj povlaštenoj cijeni.

TEB zadržava pravo izmjene/dopune programa.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

 

Smještaj:

Troškove boravaka i smještaja sudionici plaćaju hotelu.

Molimo Vas da smještaj na TEB-ovom seminaru u Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta u terminu 22.-23.11.2018, rezervirate putem linka: POREZNA REFORMA, AKTUALNOSTI I PRIPREME ZA KRAJ 2018. GODINE, koristeći kod: MTEB18.

Sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja na telefon: 051/278-007 ili na mail: info@amadriapark.com.

Sudionicima TEB-ovog seminara Hotel je ponudio posebne pogodnosti:

1. svi koji žele produžiti svoj smještaj za vikend na navedene cijene odobrava se 50% popusta.
2. ako se sudionicima pridruži pratnja, a produže svoj boravak - pratnja je u terminu savjetovanja gratis, a dodatna noćenja van termina savjetovanja plaćaju se uz 50% popusta.

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) villa Camellia – superior sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 451,00 kn
 • Polupansion 496,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 654,00 kn
 • Polupansion 697,00 kn

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) villa Continental,  Hotel Agava (****) – standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 404,00 kn
 • Polupansion 447,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 581,00 kn
 • Polupansion 624,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 kn po osobi i danu.