Pozivamo vas na tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji

Pripreme za godišnje financijske izvještaje i porezne prijave

22 i 23.11.2021. (ponedjeljak i utorak)
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta
Početak od 9,30 sati
Prijam od 9,00 sati
Trajanje: svaki dan od 9,30 do oko 15,00 sati

Broj mjesta je ograničen, a na savjetovanju će biti poduzete sve mjere prema preporukama Stožera.

Povodom protekle 70. obljetnice TEB-a, svi polaznici savjetovanja dobiti će prigodan dar.

10 bodova za revizore:
prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom oba dana savjetovanja, ovlaštenim revizorima priznat će se 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Za sudjelovanje na  jednom danu savjetovanja priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Program:

PRVI DAN (22.11.2021.)

 1. Novosti u računovodstvu i kod izvještavanja za 2021.
 • Primjena izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI za 2021.
 • Primjena izmijenjenih i dopunjenih HSFI-a od 1.1.2021.
 1. Pripreme za zakonitu izradu GFI, konsolidiranih GFI i dr. financijskih izvještaja za 2021.
 • pripreme za izradu računa dobiti i gubitka, bilance i bilješki, te ostalih GFI
 • provjera prihoda i rashoda, sučeljavanje i mogućnosti odgađanja i dr.
 • pripreme kod dugotrajne imovine: vrijednosna usklađenja, obračun amortizacije, rashod, otpis i porez
 • pripreme kratkotrajne imovine: potraživanja i zalihe - vrijednosno usklađenje, otpis i porez
 • pregled i razvrstavanje obveza
 • druga važna pitanja za zakonitu pripremu GFI
 1. Priprema i provedba godišnjeg popisa - inventure
 • rokovi, odgovornost i obveze kod inventure
 • popisivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine,te obveza
 • popis potraživanja, softvera, robe na tuđem skladištu i dr.
 • utvrđivanje viškova i manjkova, sastavljanje izvještaja o popisu i donošenje odluka
 • knjiženje viškova i manjkova, te porezne obveze i dr.
 1. Odgovori na pitanja polaznika (teme prvog dana)

DRUGI DAN (23.11.2021.)

 1. Pripreme za godišnji obračun poreza na dobit za 2021.
 • pregled stavaka koje utječu na povećanje/smanjenje porezne osnovice
 • novosti u oporezivanju dobiti od 1.1.2021.
 • nova porezna stopa od 10%
 • nove odredbe kod otpisa potraživanja po kreditima
 • povezane osobe i obvezna usklađenja za 2021.
 • porezno nepriznati rashodi u PD i PD-NN obrascu
 • porezne olakšice kod dobitaša
 • potpore u uvjetima posebnih okolnosti i dr.
 • pripreme za popunjavnaje obrazaca PD-PO i PD-PT i dr.
 1. Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u 2021. godini
 2. Ostale pripreme na kraju godine za porez na dohodak
 • Minimalna plaća – novosti od 1.11.2021.
 • Novi iznos minimalne plaće za 2022. godinu
 • Osnovice doprinosa za 2022. godinu
 • Plaća u naravi radnika mlade osobe, primjena osnovica i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati dnevnica i evidencijama za rad na terenu i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati naknade za odvojeni život i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • O isplati otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Ugovor o djelu između dvije fizičke osobe i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Isplata oporezive stipendije i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Davanja u naravi osobi koja nije radnik poslodavca i iskazivanje u JOPPD obrascu
 • Neoporezivi primitci koji se mogu isplatiti za 2021. i dr.
 1. Pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja
 • nove odredbe u oporezivanju PDV-om u 2021.
 • podnošenje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2021. i obvezna usklađenja
 • ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
 • utvrđivanje konačnog postotka (pro-rata) podjele pretporeza za 2021.
 • manjkovi i izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • davanje poklona i rashodi reprezentacije
 • evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila
 • ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a i dr.
 1. Odgovori na pitanja polaznika (teme drugog dana)

Predavači: TEB-ovi savjetnici.

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.100,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar u iznosu od 1.000,00 kn;

jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena. 

Sudionici samo jednog dana seminara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  650,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar u iznosu od 600,00 kn.

Kotizacija uključuje:

 1. sudjelovanje na predavanjima,
 2. odgovore na pitanja i rasprave,
 3. pisani materijal,
 4. radni pribor (blok i olovka),
 5. topli napitak i keksiće za vrijeme stanke,
 6. dar uz 70. obljetnicu TEB-a,
 7. povlaštene cijene noćenja i boravka u hotelu 4 opatijska cvijeta u Opatiji.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Broj polaznika savjetovanja je ograničen i OBVEZNA je prethodna prijava. Prijava se dostavlja u TEB najkasnije 5 radnih dana prije datuma održavanja savjetovanja, putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411. 

Evidentiranje i izvještavanje polaznika: Polaznici će se evidentirati prema redosljedu primljenih uplata (uz obveznu prijavu). Svaki polaznik koji pošalje prijavu i uplati kotizaciju dobiti će od TEB-a obavijest da ima rezervirano mjesto na savjetovanju. Nakon što se dozvoljeni broj polaznika prijavi i uplati kotizaciju, neće biti moguće sudjelovati na savjetovanju.

Smještaj:

Polaznici seminara smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni. 

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB2021

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – superior sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 433,00 kn
 • Polupansion 515,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 651,00 kn
 • Polupansion 810,00 kn

Hotel Gardenija (***)

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 390,00 kn
 • Polupansion 450,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 597,00 kn
 • Polupansion 653,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi i danu.

Cijena garaže: 60,00 kn po danu ili 10,00 kn po satu.