• Opatija, 24 i 25.1.2019. (četvrtak i petak), Amadria Park Hotel 4 Opatijska cvijeta, Viktora Cara Emina 6

 • Početak (prvi i drugi dan): u 9,30 sati
  Prijam: od 9,00 sati

 

1. DAN

1. Plaće i novi Pravilnik o porezu na dohodak od 1.1.2019.

 • OBRAČUN PLAĆA OD 1.1.2019. (novi porezni razredi, osobni odbitak za uzdržavanu djecu i članove uže obitelji, Obrazac PK , poduzetnička plaća u 2019.)
 • ISPLATA NEOPOREZIVE NAGRADE za radne rezultate (isplata odjednom i u obrocima, na račun/u naravi, nejednake isplate  radnicima, isplate obrtnicima, iskazivanje u JOPPD-u)
 • IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK (troškovi javnog prijevoza koji se ne podmiruju iz dnevnice, ukidanje obrazaca, uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak i dr.)
 • DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA OD 1.1.2019. (stope koje se primjenjuju kod isplate plaće/ostalih primitaka za 2018. u 2019.,  nove stope doprinosa na plaću i nove osnovice za obračun doprinosa za 2019., plaće radnika na koje poslodavci ne obračunavaju doprinose na plaću, minimalna godišnja osnovica za plaćanje doprinosa upravi i direktorima - članovi uprave u više društava, zaposleni u jednom, a članovi uprave u drugom društvu na nepuno/puno radno vrijeme, obrtnici, umirovljenici i obveza doprinosa, obračun doprinosa za samostalnu djelatnost)
 • NOVI ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI (visina minimalne plaće, olakšica od djelomičnog plaćanja doprinosa,  novine za poslodavce koji nemaju zaposlenika)
 • IZMJENE PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA (članovi uprave izuzeti od obveze plaćanja doprinosa, sezonski radnici u poljoprivredi, osiguranici iz Upisnika poljoprivrednika i dr.)
 • OBRASCI I ROKOVI PREDAJE (Obrazac IP, potvrde o drugom dohotku, INO-DOH)

2. Napomene uz sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak za 2018. (obveznici podnošenja, poseban postupak i Obrazac ZPP-DOH, dohodak iz inozemstva i Obrazac INO-DOH)

3. Konačni obračun doprinosa, članarina, renti i drugih davanja za 2018. i plaćanje u 2019.

4. Novi Pravilnik o PDV-u i obračun PDV-a u 2019. (proširenje primjene sniženih stopa PDV-a, novi kriteriji i novi rokovi za ulazak u sustav PDV-a, pretporez kod osobnih automobila, isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH, evidencije o primljenim računima, tuzemni prijenos porezne obveze, oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga (b2c) – novi prag, smanjenje opće stope PDV-a od 1.1.2020., oporezivanje vrijednosnih kupona od 1.1.2019. i dr.)

5. Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2018. i novosti u 2019. (porezno priznati i porezno nepriznati prihodi/rashodi, porezne olakšice i poticaji, izrada PD obrasca i specifičnosti kod PD NN obrasca, utvrđivanje porezne obveze za 2018. i akontacija za 2019. i dr., te novosti kod oporezivanja dobiti u 2019.)

6. PD IPO obrazac za 2018. i novosti u 2019. (tko su povezane osobe i koje transakcije se iskazuju)

7. Porez na promet nekretnina od 1.1.2019.(smanjenje stope, prijava prijenosa vlasništva)

8. GFI, statistički i drugi izvještaji za 2018. (vrste financijskih izvještaja, obveznici izrade, rokovi za dostavu u Finu i dr.)

9. Izmjene Zakona o računovodstvu (ukidanje licenciranja računovodstvenih ureda, novosti kod čuvanja dokumentacije, subjekata od javnog interesa, nadzora i dr.)

10. Odgovori na pitanja (teme prvog dana)

 

2. DAN

1. Utvrđivanje i podjela dobiti, pokriće gubitka i isplata vlasničke naknade (utvrđivanje dobiti/gubitka, propisani redoslijed podjele dobiti, postupanje s gubitkom, obvezan redosljed kod pokrića, mogućnosti i ograničenja isplate dividende i udjela u dobiti i dr.)

2. Primanja uprave – direktora – likvidatora – upravitelja

2.1. Propisana mjesečna osnovica i minimalna godišnja osnovica

 • primjena propisane osnovice za obračun doprinosa za članove uprave tijekom godine za puno/nepuno radno vrijeme – izračun razmjerne osnovice
 • propisana minimalna godišnja osnovica – kada se primjenjuje?
 • na čiji se teret plaća razlika doprinosa?
 • koji likvidatori se mogu, a koji moraju ući u sustav osiguranja?

2.2. Prijava u sustav osiguranja

 • osiguranje osoba koje nisu u sustavu osiguranja (umirovljenici, nezaposlene osobe i sl.) a članovi su uprave – osnovica, vrste doprinosa, rok plaćanja
 • osiguranje osoba koje su u sustavu osiguranja temeljem radnog odnosa/obrta, a članovi su uprave u drugom društvu
 • plaća radnika manja od osnovice propisane za člana uprave – primjeri utvrđivanja razlike
 • doprinosa na godišnjoj razini; tko plaća razliku doprinosa?
 • plaća radnika veća od propisane mjesečne osnovice za člana uprave – utvrđuje li se razlika?
 • osoba je u radnom odnosu (plaća manja/veća od osnovice propisane za člana uprave) a ujedno je član uprave u društvu u kojem je u dopunskom radnom odnosu – utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za člana uprave i razlike doprinosa na godišnjoj razini osobe koje su zaposlene u istom društvu u kojem su članovi uprave
 • osoba je zaposlena i član uprave u jednom društvu na puno/nepuno radno vrijeme – utvrđivanje osnovice, obračun doprinosa, ev. utvrđivanje razlike doprinosa
 • osoba je zaposlena i član je uprave u dva/više društava –na koju se osnovicu plaćaju doprinosi, kada se utvrđuje razlika doprinosa na godišnjoj razini?

2.3. Umirovljenici – zaposlene osobe kao članovi uprave

 • koji se umirovljenici mogu zaposliti a da im se mirovina ne obustavi?
 • može li zaposleni umirovljenik biti član uprave?
 • osnovica za obračun doprinosa – primjeri obračuna ovisno o radnom vremenu

2.4. Isplata plaće i bonusa članovima uprave

 • obračun poreza i doprinosa pri isplati plaće u visini osnovice propisane za obračun doprinosa – primjer i iskazivanje u JOPPD
 • isplata plaće u iznosu nižem od propisane osnovice – primjeri i iskazivanje u JOPPD
 • neisplata plaće i naknadna isplata plaće – primjeri iskazivanja u JOPPD
 • najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica - JOPPD
 • odricanje od plaće, obračun poreza i doprinosa, iskazivanje u JOPPD
 • obračun plaće umirovljenika – člana uprave, korištenje/nekorištenje osobnog odbitka i Iskazivanje u JOPPD

2.5. Minimalna plaća za članove uprave

2.6. Osobe u radnom odnosu i  drugi dohodak temeljem člana uprave

 • osoba ostvaruje plaću manju od osnovice propisane za člana uprave, uz naknadu za člana uprave – uzima li se ostvarena naknada za izračun propisane godišnje osnovice?
 • primjeri obračuna i iskazivanja u JOPPD

2.7. Mogućnosti neoporezivih isplata zaposlenim članovima uprave

2.8. Isplata troškova službenih putovanja i dr. troškova članovima uprave koji nisu zaposlenici

2.9. Članovi uprave – stranci

 • članovi uprave iz država EU – kada postoji obveza obračuna doprinosa na propisanu osnovicu?
 • članovi uprava iz trećih država
 • umirovljenici iz inozemstva kao članovi uprave u tuzemnim društvima

2.10. Članovi uprave – mlade osobe

3. Provođenje ovrhe na novčanim sredstvima u 2019. (promjene u provođenju ovrhe na novčanim sredstvima, osnove za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, podnošenje osnova za plaćanje Fini i korištenje propisanih obrazaca, troškovi postupka, nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje, postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa)

4. Provođenje ovrhe na plaći radnika u 2019. (primanja radnika izuzeta od ovrhe prema Ovršnom zakonu i posebnim propisima, način isplate primanja izuzetih od ovrhe, ograničenja od ovrhe s prikazom na praktičnim primjerima, odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu obroka, ovrha na plaći u korist novog vjerovnika (prijenos tražbine), kako zaštiti drugi dohodak od ovrhe)

5. Zakon o obavljanju studentskih poslova (studentski poslovi i pravo na studentski rad, vođenje evidencije o obavljanja studentskih poslova, djelatnost posredovanja i uvjeti za obavljanje djelatnosti, uvjeti za obavljanje studentskih poslova, obveze naručitelja i ograničenja za naručitelja, obveze posrednika)

6. Odgovori na pitanja (teme drugog dana)

 

PISANI MATERIJAL: Preslike slajdova predavača.

KOTIZACIJA: Naknada za dvodnevni seminar iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om).

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar u iznosu od 1.000,00 kn (s PDV-om);

Jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana seminara (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od  650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar  u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om).

UPLATA I PRIJAVA:Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

 

Smještaj:

Polaznici savjetovanja smještaj rezerviraju i plaćaju izravno u Amadria Park Hotel 4 Opatijska cvijeta, po povlaštenoj cijeni, pa molimo da rezervaciju obavite putem linka: POREZNE PRIJAVE I GFI ZA 2018., POREZNE I DRUGE NOVOSTI U 2019., koristeći kod: MTEB0119.

Rok za prijave smještaja u hotel je 15 dana prije seminara, a nakon toga rezervacija je na upit, te Hotel zadržava pravo korekcije cijene.

Sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja na telefon: 051/278-007 ili na mail: info@amadriapark.com.

 

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Gardenija (***) - Standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 351,00 kn
 • Polupansion 426,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 518,00 kn
 • Polupansion 593,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi i danu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.