TEB u suradnji s Finom organizira
tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji

Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

23. i 24.3.2023.
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta
Početak od 9,30 sati
Prijam od 9,00 sati

Tradicionalno dvodnevno savjetovanje u Opatiji namijenjeno je računovođama, revizorima i drugim osobama kojima je potrebno razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva i oporezivanja dohotka kod proračuna i proračunskih korisnika.  

Program:

PRVI DAN

1. Prvi financijski izvještaji u 2023. u eurima

 • Rokovi i obveznici financijskog izvještavanja
 • Napomene o ispravnom unosu nekih podataka u obrazac: PR-RAS; usporedni podaci

2. Raspored rezultata iz 2022.

 • Iskazivanje viškova i manjkova prihoda iz 2022. u odlukama o rasporedu rezultata u 2023.
 • Koji se podaci iz odluka o rasporedu rezultata proračunskih korisnika i JLP(R)S-a evidentiraju i na koji način?

3. Neke napomene o prijenosu početnih stanja i usklada u poslovnim knjigama s 1.1.2023. zbog prelaska na euro

4. Aktualnosti i novosti u porezu na dohodak za 2023.

 • Nova osnovica za obračun plaće od 1.4.2023. za službenike i namještenike
 • Dopunski rad za službenike i namještenike u 2023. godini
 • Umanjenje obračunanog poreza i neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Minimalna plaća za 2023. i iznos naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023.
 • Primjena najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa na primjerima
 • Plaća u novcu i u naravi za primjenu najviše mjesečne osnovice
 • Materijalna prava po kolektivnim ugovorima
 • Iznosi neoporezivih primitaka u eurima u 2023.
 • Novi neoporezivi primitak u 2023.
 • Isplata drugog dohotka u 2023.
 • Isplate u gotovu novcu u 2023.
 • Ostale porezne i druge aktualnosti u 2023.
 • Naknada za rad studenta putem student servisa u 2023.

5. Izmjene Zakona o doprinosima od 1.4.2023.

6. Odgovori na pitanja (teme prvog dana)

Predavači: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec., TEB-ovi viši savjetnici

DRUGI DAN

1. Kako ispravno voditi evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara, s osvrtom na prelazak na euro

 • Što su dugotrajna, a što kratkotrajna imovina i sitni inventar?
 • Ispravno evidentiranje nabave - prvo (početno) priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara
 • Ispravno evidentiranje prodaje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Primljene i dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine (unutar i izvan općeg proračuna; korištenje računa podskupine 915)
 • Dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje i drugi troškovi korištenja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Kupnja na kredit i financijski leasing dugotrajne nefinancijske imovine
 • Korištenje dugotrajne nefinancijske imovine u najmu i operativnom leasingu
 • Otpis vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
 • Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine tijekom i na kraju proračunske godine
 • Obvezne pomoćne knjige - analitička evidencija DNI (označavanje DNI, zapisnik o stavljanju imovine u uporabu)
 • Usklađivanje podataka o DNI iz početnih stanja 1.1.2023. i stanja 31.12.2022. zbog prelaska na euro

2. Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

 • Novosti koje je propisala Uredba o uredskom poslovanju
 • Obveznici primjene
 • Javne ustanove kao obveznici primjene
 • Pravila i mjere uredskog poslovanja
 • Postupanje s pismenima i pošiljkama
 • Primitak, otvaranje i pregled pismena i pošiljki
 • Obrada, razvrstavanje i dostava predmeta
 • Dostava pismena u rad i administrativno tehnička obrada
 • Otprema i priprema za pismohranu
 • Informacijski sustavi brojčane oznake
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

3. Odgovori na pitanja (teme drugog dana)

Predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ove više savjetnice

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Kotizacija za dvodnevno savjetovanje:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada po polazniku s uključenim popustom iznosi 135,00 eura (108,00 EUR + 27,00 EUR PDV-a) (1017,16 kuna), ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2023. godinu podmirena.

 3. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 160,00 eura (128,00 EUR + 32,00 EUR PDV-a) (1205,52 kuna) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 145,00 eura (116,00 EUR + 29,00 EUR PDV-a) (1092,50 kuna).

Kotizacija za jednodnevno savjetovanje (prvi ili drugi dan):

 1. Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ plaćaju kotizaciju u iznosu od 80,00 eura (64,00 EUR + 16,00 EUR PDV-a) (602,76 kuna) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2023. godinu podmirena.

 3. Nepretplatnici plaćaju kotizaciju u iznosu 95,00 eura (76,00 EUR + 19,00 EUR PDV-a) (715,78 kuna) po sudioniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 87,00 eura (69,60 EUR + 17,40 EUR PDV-a) (655,50 kuna).

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na predavanjima,
 • odgovore na pitanja,
 • pisani materijal - uvezane preslike slajdova predavača,
 • radni pribor (blok i olovka),
 • napitak i kolačiće za vrijeme stanke,
 • sudjelovanje na večernjem druženju uz glazbu, bon za piće i nagradno izvlačenje.

Prijava: Broj polaznika savjetovanja je ograničen i OBVEZNA je prethodna prijava. Prijava se dostavlja u TEB najkasnije 1 dan prije datuma održavanja savjetovanja, putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Smještaj:

Polaznici savjetovanja sami rezerviraju i plaćaju smještaj u hotelu po povlaštenoj cijeni, direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB Savjetovanje 03/2023

Kod: TEB0323 

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Gardenija (***) – standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 86,00 EUR (647,97 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 126,00 EUR (949,34 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 71,00 EUR (534,95 kn)
 • Polupansion 91,00 EUR (685,64 kn)

Hotel Agava  (****) – standard sobe

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 90,00 EUR (678,53 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 130,00 EUR (979,49 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 75,00 EUR (565,09 kn)
 • Polupansion 95,00 EUR (715,78 kn)

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – superior sobe Camellia

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 125,00 EUR (941,81 kn)
 • Polupansion za dvije osobe 165,00 EUR (1243,19 kn)

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 114,00 EUR (858,93 kn)
 • Polupansion 134,00 EUR (1009,62 kn)

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja.