Vrijeme održavanja: 7.12.2022. (srijeda)
Početak: u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 90 minuta

Na ovom webinaru pojasnit će se koje to poslovne događaje treba prepoznati kao promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te ih iskazati (i po kojim vrijednostima) na podskupini računa 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Također pojasnit će se koji poslovni događaji ne predstavljaju promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te se ne smiju evidentirati na ovoj podskupini računa. Pojasnit će se i sastavljanje izvještaja na obrascu: P – VRIO.
Webinar je namijenjen računovođama, revizorima i drugim osobama kojima je potrebno razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva.

Program webinara:

 1. Što su promjene u vrijednosti i promjene u obujmu imovine i obveza?
 2. Promjene u obujmu imovine – primjeri (donacije nefinancijske imovine između proračunskih subjekata, uništenje nakon rashodovanja tijekom godine, viškovi, manjkovi, nepredviđeni događaji, gubitak prava vlasništva, otpisi potraživanja – u kojim slučajevima, otpis obveza i dr.)
 3. Promjene u vrijednosti imovine - primjeri (rashodovanje na kraju godine i dr.)
 4. Koje poslovne promjene se ne iskazuju preko podskupine 915 (primjeri: isknjiženje i prijenos imovine bez sadašnje vrijednosti, otpisi ranije ispravljenih potraživanja i dr.)
 5. „Zatvaranje“ računa podskupine 915 (na kraju godine)
 6. Sastavljanje izvještaja na obrascu: P-VRIO
 7. Odgovori na pitanja polaznika

PredavačicaNikolina Bičanić, mag. oec. (TEB-ova viša savjetnica)

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a) (39,82 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a) (26,54 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a) (53,09 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 350,00 kn (280,00 kn + 70,00 PDV-a) (46,45 EUR).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.