• Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 154/23) TEB organizira program usavršavanja koji je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa (8 nastavnih sati).
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja – dostava na mail u pdf formatu.

Mjesto i vrijeme održavanja:  
  
     

 • Opatija - Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta
 • Seminar, 1.10.2024. (utorak)
 • 8 školskih sati
 • Ev. broj usavršavanja 2024-0248

Početak usavršavanja: u 09,15
Završetak usavršavanja: u 16,45

Prijam od: 08,45
Pauza za kavu: od 11,00 do 11,30
Pauza za ručak: od 13,00 do 14,00

Do koje mjere je nabava ispod praga jednostavna?
Kako pravilno provesti pregled i ocjenu ponuda?

Program usavršavanja:

Do koje mjere je nabava ispod praga jednostavna? (2 šk sata)

 1. Opći akti i organizacija jednostavne nabave kod naručitelja
 2. Dobre i loše prakse u vezi s određivanjem predmeta nabave i procijenjene vrijednosti nabave
 3. Provedba postupaka jednostavne nabave
 4. Jednostavna nabava na novom EOJN RH
 5. Jednostavna nabava u EU projektima
 6. Mogućnosti pravne zaštite gospodarskih subjekata u jednostavnoj nabavi

Kako pravilno provesti pregled i ocjenu ponuda? (6 šk sati)

 1. Postupak pregleda i ocjene ponuda u novom EOJN RH
 2. Komunikacija s ponuditeljima tijekom pregleda i ocjene ponuda
 3. Pravilna primjena čl. 263. i 293. ZJN 2016 – pregled aktualne prakse
 4. U kojim slučajevima tražiti zamjenu gospodarskog subjekta iz ponude
 5. Izuzetno niske ponude
 6. Računska ispravnost ponude
 7. Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave
 8. Poništenje postupka javne nabave (razlozi, obrazloženja, dokazi)
 9. Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda na novom EOJN RH
 10. Uvid u ponude na novom EOJN RH
 11. Podnošenje žalbe na odluku o odabiru ili odluku o poništenju
 12. Pregled aktualne prakse DKOM-a i VUS RH

Ivica Pranjić, dipl. oec.
i
Vedran Jelinović, dipl. iur.

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija za oba redovita usavršavanja (30.9. i 1.10.):

 1. Za pretplatnike TEB-ovog Portala Javna nabava naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 270,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 240,00 eura.
 1. Za sve ostale sudionike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 300 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 270,00 eura.

Sudionici samo jednog redovitog usavršavanja (30.9. ili 1.10.):

 1. Za pretplatnike TEB-ovog Portala Javna nabava naknada za sudjelovanje na dvodnevnom redovitom usavršavanju iznosi 140,00 eura po polazniku, odnosno u slučaju prijave 3 i više sudionika iz iste pravne osobe 130,00 eura po polazniku.

 2. Nepretplatnici plaćaju kotizaciju u iznosu 160,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 144,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal, ručak te kava i osvježenje za vrijeme pauze.

Broj polaznika je ograničen, a predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke.

Polaznici smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni. 

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: koji objavljujemo uskoro

Kod: uskoro

Cijene s popustom za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Continental (***)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 140,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 200,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 120,00 EUR
 • Polupansion 150,00 EUR

Hotel Agava  (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 150,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 210,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 130,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 160,00 EUR

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****)

1/2  (dvokrevetna soba)

 • Noćenje s doručkom za dvije osobe 160,00 EUR
 • Polupansion za dvije osobe 220,00 EUR

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 140,00 EUR
 • Polupansion 170,00 EUR

Boravišna pristojba iznosi 2,00 eura po osobi i danu.

Cijena garaže: 15,00 eura po danu.  

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.