Stručno usavršavanje:

Proračunsko računovodstvo i financije

Zagreb, 23. - 27.10.2023.
Sindikat grafičara i medija, Ul. Šandora Brešćenskog 4, Zagreb
Trajanje: 5 dana  - 35 školskih sati (26 punih sati)
Svaki dan početak u 8,30 sati (prijam od 8,00 sati)

*Prisustvom na ovom stručnom usavršavanju ovlaštenim revizorima priznat će se 26 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva.

TEB-ovo stručno usavršavanje za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike održava se već sedamnaestu godinu, više puta godišnje. Program usavršavanja ažurira se i aktualizira za svaki novi termin održavanja, a izvode ga vodeći stručnjaci i predavači.

Pozivamo Vas da ne propustite naše sljedeće usavršavanje koje će se održati od 23. do 27. listopadu 2023. Molimo vas da se pravovremeno prijavite kako biste osigurali svoje mjesto, jer je broj polaznika u grupi ograničen.

Program usavršavanja:

 • Pojam računovodstva i knjigovodstva, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela priznavanja poslovnih događaja i primjena Računskog plana
 • Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika (temeljni propisi, proračunski ciklus, proračunske klasifikacije, računovodstveni odjel itd.)
 • Osvrt na proračunsko planiranje; Fiskalna odgovornost
 • Knjiženja poslovnih događaja - primjeri: Razredi 1, dio 9, 6 •Razredi 3 i 2 •Razredi 0, 4, 7 dio 9 •Razredi 5 i 8 (1, 2, 9) • Vlastiti izvori, zaključna knjiženja, knjigovodstvene pogreške, zaključivanje poslovnih knjiga•Vježbe: knjiženja poslovnih događaja
 • Primjer izrade financijskih izvještaja: BIL,  PR-RAS, P-VRIO, OBVEZE, RAS- funkcijski, Bilješke
 • Popis – organizacija i obavljanje popisa, odluke, knjiženja popisnih razlika
 • Mogućnosti plaćanja gotovinom i blagajničko poslovanje (porezni aspekt)
 • Instrumenti plaćanja i platni promet
 • Primanja i materijalna prava zaposlenika (javne i državne službe, JLP(R)S-i: plaće, službena putovanja, jubilarne nagrade, otpremnine, darovi), naknade za bolovanja, ovrha na plaći i dr.
 • Porezni aspekt primanja zaposlenika i nezaposlenika kod proračunskih korisnika

Pisani materijal:

 • Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja - novo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (izašlo iz tiska: kolovoz, 2021.)
 • Priručnik s preslikama prezentacija predavača koji obuhvaća i vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva
 • Računski plan proračunskog računovodstva

Predavačice:

 • Ana Zorić, dipl. iur. (Ministarstvo financija)
 • Nikolina Bičanić, mag. oec., Irena Slovinac, dipl. oec., Mladenka Karačić, dipl. oec., Ljubica Đukanović, mag. iur., Jasminka Rakijašić, dipl. oec., TEB-ove više savjetnice

Kotizacija: Cijena usavršavanja je 460,00 eura (3465,87 kuna) za jednog sudionika.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Cijena uključuje pisani materijal, užinu, te topli i hladni napitak u dnevnoj pauzi.

Svim sudionicima nakon završenog stručnog usavršanja izdaje se TEB-ov certifikat o sudjelovanju.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je OBVEZNA, pa molimo da radi organizacije usavršavanja uplatite kotizaciju i pošaljete prijavnicu čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije datuma održavanja putem web prijavnice.

Evidentiranje i izvještavanje polaznika: Polaznici će se evidentirati prema redoslijedu primljenih uplata (uz obveznu prijavu). Svaki polaznik koji pošalje prijavu i uplati kotizaciju dobit će od TEB-a obavijest da ima rezervirano mjesto na usavršavanju. Nakon što se dozvoljeni broj polaznika prijavi i uplati kotizaciju, neće biti moguće sudjelovati.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom stručnom usavršavanju ovlaštenim revizorima priznati 26 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na usavršavanju čitavo vrijeme trajanja.